• blad nr 17
  • 4-10-2008
  • auteur R. Sikkes 
  • Redactioneel

 

Salaris adjuncten wordt verbeterd

In het Convenant Leerkracht zijn geen afspraken gemaakt over een positieverbetering van adjunct-directeuren in het basisonderwijs. Omdat er wel sprake is van een salarisverbetering voor LB-leraren zien zij hun positie relatief verslechteren. “Wij hadden bij de uitwerking direct al gezien dat voor de salarisschaal AB van adjuncten dit probleem zich voordeed en hebben het weten op te lossen”, aldus Liesbeth Verheggen, dagelijks bestuurder primair onderwijs. “Wij vinden dat de beloningen in balans moeten blijven en hebben meteen overlegd met de werkgevers om de AB-salarissen in basis- en speciaal onderwijs aan te passen. Ook om te voorkomen dat met een aanpassinkje hier of daar het loongebouw een nog grotere lappendeken wordt. De werkgevers zien dat ook in en ik verwacht dat we het snel kunnen regelen.”
Tijdens de onderhandelingen over het convenant zijn de adjuncten niet vergeten, maar stelde het ministerie expliciet dat het akkoord alleen mocht gaan over positieverbetering van leraren en de aanpak van het directeurentekort in het basisonderwijs. Pogingen van de AOb om bij het budget voor een toeslag voor die laatste groep ook de adjuncten te betrekken, namen de andere bonden niet over. Overigens profiteren de adjuncten wel van de algemene afspraken in het akkoord: de seniorenregeling bapo blijft en deze maand krijgt al het onderwijspersoneel een bonus van 200 euro. Bij de volgende cao-ronde zal de AOb extra aandacht geven aan de groepen die buiten het convenant bleven.

Dit bericht delen:

© 2020 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.