• blad nr 17
  • 4-10-2008
  • auteur A. Kersten 
  • Redactioneel

 

AOb verbijsterd over afwijzen cao-akkoord

De vakbonden hebben vorige maand met een delegatie van de VO-raad een onderhandelaarsakkoord bereikt over een nieuwe cao voor het voortgezet onderwijs. Toch hebben de schoolbesturen het akkoord nu ‘massaal’ afgewezen, aldus de VO-raad in een persbericht afgelopen maandag.

Maanden van moeizame onderhandelingen leidden op 12 september uiteindelijk tot een onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe cao in het voortgezet onderwijs. Afgesproken werd dat partijen uiterlijk 10 oktober aangeven of zij het onderhandelaarsakkoord accepteren.
Het akkoord omvat onder andere afspraken over een loonsverbetering en een verlaging van de werkdruk. Volgens de VO-raad zouden de bonden over die werkdruk een afwijkende interpretatie van de afspraken naar buiten hebben gebracht. Die zou erop neerkomen ‘dat alle docenten twee weken minder les gaan geven per jaar’.
“Ik ben verbijsterd”, reageert AOb-dagelijks bestuurder Ton Rolvink. “We hebben nooit beweerd dat alle docenten twee weken minder gaan lesgeven per jaar. Grote onzin. We pleiten er juist voor dat scholen met 36 of 37 lesweken per jaar naar 38 lesweken gaan.”
De werkgevers hebben zich in een eerder stadium gebonden aan het aanpakken van de werkdruk, aldus Rolvink. Dat de afspraken over werkdrukvermindering ook deeltijders betreffen, is volgens hem vanzelfsprekend. “Als je dat ontkent, doe je alsof we in Nederland geen Wet gelijke behandeling hebben.”
Vraagtekens plaatst hij bij de internetpeiling waarmee de VO-raad zijn achterban heeft geraadpleegd. “Afgesproken is dat het onderhandelaarsakkoord inhoudelijk aan de achterban zou worden voorgelegd. Ik vraag me af of dat ook echt is gebeurd.”
Rolvink wil de werkgevers ‘aan hun afspraken houden’, zegt hij. “We hebben een overeenkomst bereikt met een delegatie van de VO-raad. Ik vind dat het niet kan dat daar later afstand van wordt genomen.”
Bij het afronden van dit nummer beraadde de AOb zich nog op te nemen stappen.

Voor de laatste ontwikkelingen: zie www.aob.nl

Dit bericht delen:

© 2020 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.