• blad nr 7
  • 5-4-2008
  • auteur . Overige 
  • Kwesties

 

Kwesties

Jasper van Dijk, Tweede Kamerlid SP

Ook in het basisonderwijs blijken scholen mee te doen aan de ‘oppotcultuur’. Welke acties zou de overheid volgens u hiertegen moeten ondernemen?

“Het totale eigen vermogen van de scholen bedraagt bijna 10 miljard euro. In het basisonderwijs gaat het om 2,4 miljard euro. Natuurlijk is het goed als scholen een potje hebben voor noodgevallen, maar deze bedragen zijn niet meer uit te leggen. Zeker gezien het lerarentekort, de schooluitval en de hoge werkdruk. Daarom heb ik in het Kamerdebat een harde ‘oppotnorm’ bepleit. Dan kunnen scholen bijvoorbeeld niet meer dan 15 procent van hun vermogen opzijzetten. Nu is dat gemiddeld 50 procent, waardoor miljarden euro’s ongebruikt op de plank blijven liggen.
Een tweede probleem van het oppotten is dat scholen het geld beleggen in aandelen en obligaties. Dat geld kan door koersdalingen verloren gaan, terwijl het gaat om belastinggeld. Daarom pleit ik voor volledige transparantie, zodat ouders en leraren precies weten wat er met het geld gebeurt. Helaas weigert de regering vooralsnog om maatregelen te nemen. Dat is heel jammer, want scholen zijn bedoeld om te investeren in leerlingen, niet in aandelen.”

Wat vindt u van de antiterrorisme campagne gericht op scholen?

“Het onderwijs wordt te makkelijk gezien als middel om maatschappelijke problemen mee op te lossen. Bovendien krijgen scholen al die extra taken opgelegd, zonder extra middelen. Denk aan seksuele voorlichting, naschoolse opvang, mediavoorlichting en nu dus ook terrorismebestrijding.
Het is de vraag of deze campagne überhaupt effectief is. De toon is nogal belerend, alsof leraren niet vanzelf alert zijn op verdachte plannen. In de les kan vanzelfsprekend aandacht worden besteed aan terrorisme, maar daar is deze campagne niet voor nodig. Terrorismebestrijding is een taak van politie en justitie, niet van het onderwijs. De regering kan zich beter richten op vermindering van de werkdruk, in plaats van weer nieuwe taken op te leggen. Gezien de achterblijvende investeringen is dat ook gerechtvaardigd. Het geld voor de antiterrorisme campagne kan dus beter besteed worden aan leraren. Want goed onderwijs voorkomt uiteindelijk meer terrorisme dan een vrijblijvende campagne.”

Dit bericht delen:

© 2021 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.