• blad nr 7
  • 5-4-2008
  • auteur . Overige 
  • Redactioneel

 

Vacatures

Voor het rayon Zuidwest zoeken we enthousiast onderwijspersoneel op basis van verloffaciliteiten. Dit betekent dat je hetzelfde salaris blijft verdienen. De functies bestaan uit 16 uur per week. Deze uren worden door de AOb aan de school beschikbaar gesteld.

Twee pr/beginnersconsulenten (m/v)
in rayon Zuidwest

De belangrijkste taak van de pr/beginnersconsulent is het coördineren en uitvoeren van promotiewerkzaamheden van de AOb in zijn rayon.
Je overlegt regelmatig met de afdeling communicatie & marketing van de AOb en werkt nauw samen vakbondsconsulenten en sectorconsulenten in de uitvoering van pr-activiteiten. Je onderhoudt contacten met bestuurders op het rayonkantoor.
Het werkgebied van rayon Zuidwest bestaat uit de provincies Zuid-Holland en Zeeland.

Werkzaamheden pr/beginnersconsulent:
• Je gaat actief op zoek naar promotiemogelijkheden van de AOb in de regio.
• Je bezoekt scholen, voornamelijk in het basis- en voortgezet onderwijs om daar de AOb te promoten.
• Je beheert het netwerk van contactpersonen op onderwijsopleidingen.
• Je geeft workshops en gastlessen op onderwijsopleidingen of op po/vo-scholen over onderwerpen als: orde houden, begeleiding, communicatie met ouders en timemanagement.
• Je stelt een jaarplan op voor regionale pr-activiteiten en brengt verslag uit van de uitgevoerde activiteiten.
• Je werkt mee aan landelijke en regionale evenementen en campagnes.

De pr-consulent moet in staat zijn:
• de producten en diensten van de AOb enthousiast te promoten en verkopen
• zelfstandig te kunnen organiseren en coördineren
• klantvriendelijk en flexibel te zijn
• af en toe op onregelmatige tijden te werken en soms voor een ander rayon

Voor de uitvoering van deze functie biedt de AOb gerichte scholing.

Inlichtingen
Voor telefonische informatie kun je je wenden tot:
• afdeling communicatie & marketing, Sandra Verwaal tel. 030 2989186
• rayonkantoor Zuidwest, Anita Duchateau tel. 06 50247559

Sollicitatieprocedure
Je sollicitatiebrief dient voor 1 mei in ons bezit te zijn.
Stuur de brief per mail naar: sverwaal@aob.nlRayon Noordwest zoekt enthousiast onderwijspersoneel op basis van verloffaciliteiten. Dit betekent dat je hetzelfde salaris blijft verdienen. De functies bestaan uit 8 uur per week. Deze uren worden door de AOb aan de school beschikbaar gesteld.

Beginnersconsulent (m/v)

De belangrijkste taak van de beginnersconsulent is het uitvoeren van promotiewerkzaamheden gericht op jongeren in het onderwijs.
Je overlegt regelmatig met de afdeling communicatie & marketing en werkt nauw samen met de pr-consulent in je rayon.
Het werkgebied van rayon Noordwest bestaat uit de provincies Noord-Holland en Utrecht.

Werkzaamheden beginnersconsulent:
• Je voert promotiewerkzaamheden uit gericht op jongeren.
• Je geeft workshops en gastlessen op onderwijsopleidingen over onderwerpen als: orde houden, begeleiding, communicatie met ouders en timemanagement.
• Je stelt in samenwerking met de pr-consulent een jaarplan op en brengt verslag uit over de uitgevoerde activiteiten.
• Je werkt mee aan landelijke en regionale evenementen en campagnes.

De beginnersconsulent moet in staat zijn:
• de producten en diensten van de AOb enthousiast te promoten en verkopen
• zelfstandig workshops te kunnen verzorgen
• klantvriendelijk en flexibel te zijn
• af en toe op onregelmatige tijden en in een ander rayon te werken

De beginnersconsulenten moeten zich goed kunnen herkennen in de belevingswereld van jongeren in het onderwijs. Wij nodigen daarom met name jongeren onder de 35 jaar uit te solliciteren.
Voor de uitvoering van deze functie biedt de AOb gerichte scholing.

Inlichtingen
Voor telefonische informatie kun je je wenden tot:
• afdeling communicatie & marketing, Sandra Verwaal tel. 030 2989186
• rayon Noordwest, Clazien Rodenburg, tel 030 2989300

Sollicitatieprocedure
Je sollicitatiebrief dient voor 1 mei in ons bezit te zijn.
Stuur de brief per mail naar sverwaal@aob.nl

Dit bericht delen:

© 2021 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.