• blad nr 7
  • 5-4-2008
  • auteur . Overige 
  • Redactioneel

 

Conferentie voor oop’ers

De AOb organiseert een conferentie voor oop’ers op 17 april in de Saxion Hogeschool te Deventer, van 13.00 tot 17.00 uur.
Aan de orde komen de rechtspositie van oop’ers, het salaris, rechten en plichten. Deskundigen van de AOb stellen u op de hoogte van de ontwikkelingen rond functiewaardering, arbo en veiligheid, de Wet bio en de cao-onderhandelingen. Bovendien bestaat de mogelijkheid om individueel advies in te winnen.
De kosten voor deelname bedragen voor AOb-leden 30 euro, voor niet-leden 50 euro. Kijk voor het volledig programma en het aanmeldingsformulier op www.aob.nl

Dit bericht delen:

© 2021 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.