• blad nr 7
  • 5-4-2008
  • auteur . Overige 
  • Redactioneel

 

Leraar van het jaar

Ook dit jaar organiseert de Stichting Beroepskwaliteit Leraren (SBL) de verkiezing tot leraar van het jaar in primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs. Op de website www.deleraarvanhetjaar.nl kunnen collega’s, management, leerlingen en ouders tussen 1 en 27 april een bijzondere, inspirerende leraar aanmelden als kandidaat. De winnaars zijn een jaar lang ambassadeur voor hun onderwijssector. Vanaf 9 juni zijn de genomineerden op de site te vinden. De bekendmaking van de winnaars zal rond 5 oktober (World Teachers’ Day) op televisie te zien zijn.

Dit bericht delen:

© 2021 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.