• blad nr 7
  • 5-4-2008
  • auteur . Overige 
  • Redactioneel

 

Het rapport-Dijsselbloem gewogen

Woensdag 23 april vindt de algemene vergadering en het congres van de afdeling algemeen bijzonder onderwijs (Abo) van de AOb plaats. Verantwoordelijkheden van politiek en onderwijsveld nader bekeken, is het motto van de dag.

De algemene vergadering van de Abo wordt gehouden in zalencentrum Regardz La Vie te Utrecht. De vergadering begint om 10.45 uur en duurt tot 13.00 uur. Daarna is er een lunch.
Om 14.00 uur begint het congres met de titel ‘Het rapport-Dijsselbloem gewogen’. De sprekers zijn Eddy Schuyer (bestuurslid van de Nederlandse Algemeen Bijzondere Schoolraad en oud-fractievoorzitter van D66 in de Eerste Kamer) en Wim de Kok (docent en hoofdbestuurslid van de AOb). Aan de deelname zijn geen kosten verbonden. Het congres is rond 16.30 uur afgelopen.

Aanmelden onder vermelding van deelname aan algemene vergadering en/of lunch en/of congres graag zo spoedig mogelijk bij secretariaat@aob.nl of AOb-secretariaat, Postbus 2875, 3500 GW Utrecht. Daarna ontvangt u het programma met bijbehorende informatie.

Dit bericht delen:

© 2021 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.