• blad nr 7
  • 5-4-2008
  • auteur . Overige 
  • Nieuwsoverzicht

 

Nieuwsoverzicht

De grote onderwijsvernieuwing die gaande is in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo), de invoering van het zogenoemde competentiegericht leren, is niet omstreden, stelt Jan van Zijl ferm. Hij is sinds begin dit jaar voorzitter van de Mbo-raad en bezoekt ter kennismaking veel onderwijsinstellingen.
"In het voortgezet onderwijs is onder docenten veel cynisme over vernieuwingen, in het mbo kom ik dat nauwelijks tegen." Trouw, 20 maart

Voordat studenten beginnen aan een opleiding bij hogeschool Inholland, moeten ze hun studiekeuze en motivatie toelichten in een intakegesprek. Zo wil de school de uitval van vooral allochtone studenten aanpakken en vroegtijdige problemen opsporen. De gesprekken, die eerst op kleine schaal gevoerd gaan worden, zijn niet bedoeld om studenten te weigeren.
Trouw, 26 maart

Op de basisschool houden Nederlandse leerkrachten wel erg vast aan de methode met boek en lesmateriaal die van een uitgeverij is gekocht, is de Duitse schooldirecteur Karin Babbe opgevallen. “In Duitsland bereidt de leraar de les zelf voor en is dus ook iedere les anders. Dat is veel werk, maar maakt het lesgeven interessanter.” Het is het grootste verschil dat Babbe opviel tussen haar eigen werk in Berlijn en dat van Theo Riemersma in Schiedam, directeur van katholiek schoolbestuur Siko, waarbij twaalf witte, gemengde en zwarte scholen zijn aangesloten. Zij wisselden twee weken van baan.
Trouw, 27 maart

Het kernprobleem van het Nederlandse onderwijs is volgens Alexander Rinnooy Kan het systematisch discrimineren van leerlingen naar afkomst. “De Cito-toets is een eenzijdig op cognitief talent gericht systeem dat bevordert dat de knappere kinderen zich bij de knappere kinderen aansluiten en de minder knappe kinderen bij de minder knappe kinderen. Het stemt tot nadenken dat in zoveel Europese landen de sociale herkomst veel minder bepalend is voor de schoolkeuze dan bij ons. Als land laat Nederland grote kansen liggen.”
AD/Haagsche Courant, 27 maart

Staatssecretaris Sharon Dijksma laat onderzoek doen naar een eventuele wettelijke regeling voor thuisonderwijs. Nederland is een van de weinige landen in Europa waar thuisonderwijs verboden is. Volgens prof. Paul Zoontjens, hoogleraar onderwijsrecht aan de Universiteit van Tilburg, is de staatssecretaris gedwongen om in actie te komen als gevolg van jurisprudentie. “Als de politiek niets onderneemt, krijgen ouders in Nederland via een achterdeur toch een recht op thuisonderwijs”, zegt Zoontjens. Die ‘achterdeur’ komt voort uit ontheffingsbepalingen in de leerplichtwet.
Brabants Dagblad, 29 maart

Dit bericht delen:

© 2021 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.