• blad nr 7
  • 5-4-2008
  • auteur G. van der Mee 
  • Redactioneel

 

Wegplukken

De schooluitval daalt. Door de groeiende economie plukken steeds meer bedrijven leerlingen zonder diploma van school.
In het schooljaar 2006/2007 is het aantal nieuwe voortijdige schoolverlaters gedaald met 3400 vergeleken met vorig jaar. Dat is het goede nieuws. Het slechte nieuws is dat door de aantrekkende economie vorig schooljaar naar schatting 3000 leerlingen zonder startkwalificatie de overstap naar de arbeidsmarkt maakten (‘groenpluk’). Het kabinet wil dit verschijnsel tegengaan, omdat deze jongeren het risico lopen werkloos te worden bij afnemende werkgelegenheid.

Dit bericht delen:

© 2021 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.