• blad nr 7
  • 5-4-2008
  • auteur G. van der Mee 
  • Redactioneel

 

Verkeerde studiekeuze door slechte begeleiding

Nog te vaak maken jongeren een verkeerde studiekeuze waardoor ze in het beroepsonderwijs uitvallen. Dit komt doordat scholen hen slecht begeleiden bij de studiekeuze, stelt de Raad voor Werk en Inkomen. In een advies komt de raad met aanbevelingen.

Jongeren baseren hun studiekeuze op een flitsende folder, een mooie website of een sprankelende open dag. Te vaak hebben ze een weinig realistisch beeld van de toekomst. Ook weten ze niet of hun vervolgopleiding aansluit bij de behoefte van de arbeidsmarkt en bij hun eigen interesses en competenties. Een op de vijf oud-vmbo-leerlingen is ontevreden over de hulp die de school hun bood bij de studiekeuze. Datzelfde geldt voor een op de vier jongeren die havo of vwo hebben gedaan. Het ontbreekt aan persoonlijke begeleiding. En dat moet anders, vindt de Raad voor Werk en Inkomen (RWI). Dit kan voortijdig schoolverlaten voorkomen.
Leerlingen moeten een beter beeld krijgen hoe het onderwijs er op de vervolgopleiding uitziet. Een meeloopdag zou hiervoor kunnen zorgen of een snuffelstage.
De RWI begrijpt dat meer begeleiding ook meer tijd kost. En dat het met de hoge werkdruk in het onderwijs aan die tijd
ontbreekt. Vandaar dat de raad met zijn advies niet alleen de scholen wil aanspreken, maar ook de overheid en de sectororganisaties in het onderwijs. ‘Het moet scholen namelijk ook mogelijk gemaakt worden de studie- en beroepskeuze te verbeteren’, stelt de RWI.

Dit bericht delen:

© 2021 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.