• blad nr 7
  • 5-4-2008
  • auteur A. Kersten 
  • Redactioneel

 

Onderzoek naar schade inburgering moet opnieuw

Een onderzoek van minister Ella Vogelaar van Wonen, Wijken en Integratie naar de schade die roc’s en andere opleidingsinstituten vorig jaar hebben geleden door de stagnatie van instromende inburgeraars, heeft vertraging opgelopen.

Vogelaar wil een inventarisatie van de misgelopen inkomsten doordat gemeenten de inburgerklassen vorig jaar nauwelijks gevuld kregen. Roc’s en private opleiders hebben op 12 maart voor de tweede keer een verzoek gekregen financiële gegevens aan te leveren. Eind vorig jaar hadden de instellingen dat ook al gedaan, maar die gegevens achtte het ministerie niet voldoende bruikbaar. Volgens een aantal opleiders was het eerste verzoek onduidelijk.
“Ik ben blij dat de minister naar de schade in 2007 wil kijken”, zegt directeur Sietze Henstra van reïntegratiebedrijf À Deux. “Maar het blijft te lang in bestuurlijk overleg hangen.” Mede daarom eiste Henstra in een kort geding tegen de gemeente Amsterdam onlangs een voorschot op een schadeclaim. Amsterdam leverde het bedrijf in 2007 slechts 102 cursisten, waar op een veelvoud was gerekend. De misgelopen inkomsten zouden het bedrijf naar eigen zeggen in grote problemen hebben gebracht. Directeur Henstra wijst op de “eenzijdige contracten, waarbij alle verplichtingen en risico’s” bij de aanbieder worden gelegd.
De voorzieningenrechter wees een week geleden het voorschot af. In haar vonnis stelde de rechter wel dat de gemeente ‘in beginsel niet voldoet aan haar verplichtingen’ uit het contract. Ondanks het ontbreken van garanties mocht À Deux ervan uitgaan dat ‘een aanzienlijk deel’ van de verwachte aantallen cursisten zou worden aangeleverd. Met het vonnis ziet Henstra zich gesteund om bij de gemeente Amsterdam formeel een schadeclaim van 2,5 miljoen euro in te dienen.
De rechter raadde verder aan dat À Deux meewerkt aan het onderzoek van het ministerie van VROM, omdat de stagnatie van de inburgering een landelijk probleem betreft. Tot 1 mei hebben aanbieders nu om de gegevens opnieuw naar het ministerie te sturen.
Een woordvoerder van minister Vogelaar: “Afgesproken was dat het onderzoek een betrouwbaar beeld moest opleveren, en dat was er nog niet.” Van vertraging spreekt ze niet. “Er was volgens mij geen deadline voor het onderzoek gesteld.” Rond juni zullen de uitkomsten alsnog op tafel liggen, aldus de woordvoerder. Of de inventarisatie ertoe zal leiden dat het ministerie de schade zal compenseren, is de vraag. De minister zegt de uitkomsten te willen afwachten.
Volgens een nieuwe analyse van de openbare aanbestedingen in 2007 door het Amersfoortse Bureau Point hebben roc’s ongeveer een derde (32 procent) van het marktaandeel overgehouden. Dat is iets meer dan in een tussenrapportage een klein jaar geleden, toen roc’s op een kwart uitkwamen. Reïntegratiebedrijven hebben met succes geprofiteerd van het openstellen van de inburgeringsmarkt. Hun marktaandeel is met 39 procent groter dan dat van de roc’s.
De marktanalyse is gebaseerd op alle openbare aanbestedingen in 2007. Budgetten en omzet zijn daarbij buiten beschouwing gebleven. Volgens een schatting van onderzoeker Willem van der Craats hebben gemeenten in 2007 ongeveer 200 miljoen euro aanbesteed. Hoeveel daarvan is gerealiseerd, is niet bekend.

Dit bericht delen:

© 2021 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.