• blad nr 7
  • 5-4-2008
  • auteur L. Douma 
  • Redactioneel

 

Steunpunt Poolse leerlingen

Scholen krijgen steeds meer leerlingen uit Midden- en Oost-Europa, meest Poolse kinderen, maar ook bijvoorbeeld Tsjechische en Bulgaarse. Deze kinderen vragen om een speciale aanpak. En daarom is er voor scholen een speciaal steunpunt opgericht. Hier kunnen zij terecht met vragen over de eerste opvang, taalverwerving en financiering. Op www.moeleerlingen.nl zijn voorts praktijkvoorbeelden te vinden van hoe andere scholen met de nieuwkomers omgaan. En er staan nuttige woordenlijsten op de site. Wie na een bezoekje aan de website nog met vragen zit, kan bellen met het steunpunt, Diny Albers: 073 6247547.

Dit bericht delen:

© 2021 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.