• blad nr 7
  • 5-4-2008
  • auteur A. Kersten 
  • Redactioneel

 

Bestuur houdt ‘overschot’ aan docenten in dienst

Een Limburgs schoolbestuur in het voortgezet onderwijs gaat de komende jaren tientallen boventallige docenten in dienst houden, om de gevolgen van het lerarentekort in de jaren erna te bestrijden.

Vanwege de leerlingendaling in Limburg kampt de Stichting Voortgezet Onderwijs Parkstad Limburg tot 2011 met een oplopend overschot aan docenten. De jaren daarna dreigt door de vergrijzing van het docentenkorps een lerarentekort, zowel in aantal als in opleidingsniveau. Vooral eerstegraders zwaaien dan af.
Volgend schooljaar blijven alle tien boventallige voltijdbanen in stand, de jaren erna 30 fte en 20 fte. Een aantal tijdelijke contracten zal verlengd worden of omgezet in een vast dienstverband. Het teveel van 10 fte wordt na de zomer benut om tweedegraads docenten een eerstegraads opleiding te laten volgen. Na volgend jaar wordt er ook naar andere mogelijkheden gekeken voor professionalisering, zoals bijscholing.
Voor het plan trekt het bestuur de komende drie jaar circa drie miljoen euro uit. Ook overweegt het bestuur het vrijwillig detacheren van docenten, bijvoorbeeld bij een regionale hogeschool of roc.
Bestuur, gemeenschappelijke medezeggenschapsraad en AOb-rayonbestuurder Albert Krist zijn enthousiast over het plan. “Het is vrij uniek”, aldus GMR-secretaris René Hensgens. “Een voorbeeld voor andere besturen.”
Afgelopen jaar nog besloot het bestuur een docentenoverschot te pareren met een vertrekpremie voor vrijwillige vervroegde uittreding. “Het is eigenlijk niet meer te verkopen dat je geld uittrekt om mensen te laten vertrekken. We hebben ons de vraag gesteld: Willen we met ons geld liever investeren in de toekomst? Die keuze was snel gemaakt”, aldus Leo Niessen, lid van het college van bestuur. “Wij houden de ervaring liever nog zo lang mogelijk in huis. En we kunnen mensen binden aan de regio.”
Rayonbestuurder Albert Krist: “Hier is een schoolbestuur dat zijn reserves durft aan te spreken, onder het motto ‘er komen weer betere tijden’. Daar zijn die reserves voor. Andere besturen blijven erop zitten onder het motto ‘straks komen er vast slechte tijden’.”
De komende weken worden van alle docenten de opleidings- en professionaliseringswensen in kaart gebracht. Daarna bekijkt het bestuur wie waarvoor het meest in aanmerking komt.
De Stichting Voortgezet Onderwijs Parkstad Limburg is verantwoordelijk voor ongeveer 8400 leerlingen en heeft een kleine zeshonderd fte aan onderwijzend personeel in dienst.

Dit bericht delen:

© 2021 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.