• blad nr 7
  • 5-4-2008
  • auteur A. Kersten 
  • Redactioneel

 

Prestatie

Onder leiding van oud-minister van Justitie Winnie Sorgdrager gaat een negenkoppige commissie onderzoeken of en hoe de bekostiging van het hoger onderwijs kan worden afgestemd op de kwaliteit van de opleiding. De commissie moet uiterlijk 1 september dit jaar een concreet voorstel doen ‘over vorm en invoering’ van kwaliteitgerelateerde bekostiging.
In de commissie zitten onder andere Karl Dittrich, voorzitter van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO), bestuurslid Frits Gronsveld van de Hogeschool Utrecht en hoogleraar economie Henriëtte Maassen van den Brink, lid van de Onderwijsraad.
De Onderwijsraad bracht in juli 2007 een advies uit over het belonen van ‘bijzondere kwaliteit’ in het hoger onderwijs. De raad stelde voor dat het kabinet er ervaring mee gaat opdoen door 150 miljoen euro extra uit te trekken om goede opleidingen te belonen. Twee criteria zouden de kwaliteit van een opleiding moeten bepalen: kwaliteit en opleidingsniveau van de docenten, en het gerealiseerde eindniveau van de studenten. Volgens de Onderwijsraad zou de NVAO de meting kunnen uitvoeren, parallel aan de reguliere accreditaties. Daarmee zou extra bureaucratische rompslomp beperkt blijven.
Minister Plasterk van Onderwijs is voorstander van financiële prikkels om hogescholen en universiteiten tot meer kwaliteit te bewegen, zo staat in de strategische agenda die het ministerie in november vorig jaar publiceerde.

Dit bericht delen:

© 2021 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.