• blad nr 7
  • 5-4-2008
  • auteur R. Sikkes 
  • Redactioneel

 

Bapo vermindert belangstelling voor vroegpensioen

In basis- en voortgezet onderwijs is het aantal mensen dat met vervroegd pensioen (fpu) gaat fors verminderd. Het gaat om een daling van 25 naar 20 procent van degenen die het onderwijs verlaten in het basisonderwijs en van 32 naar 25 procent in het voortgezet onderwijs. ‘Op veel scholen werken ouderen met plezier door en gaan niet meer met de fpu. De bapo speelt hierbij een belangrijke rol’, constateren de onderzoekers in de pas verschenen aandachtsgroepenmonitor.
AOb-bestuurder Ton Rolvink is blij met die ontwikkeling. “De regeling werkt dus precies zoals we willen: door de werkdruk van ouderen te verminderen, kunnen ze langer doorwerken en gaan later dan verwacht met pensioen. Dat helpt bij het bestrijden van het lerarentekort.”
Het effect is groot omdat bij de bapo leraren in de regel vier dagen door blijven werken. “Dat is effectiever dan vutters en gepensioneerden oproepen om weer terug te komen”, vindt Rolvink. “Die willen meestal maar een beperkt aantal uren werken.”
De aandachtsgroepenmonitor 2007 is te vinden op www.minocw.nl/actueel

Dit bericht delen:

© 2021 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.