• blad nr 7
  • 5-4-2008
  • auteur R. Sikkes 
  • Redactioneel

 

Lesuitval stijgt door onvervulde vacatures

Het lerarentekort loopt op en de lesuitval stijgt, zo blijkt uit vorige week verschenen arbeidsmarktrapportages van het ministerie van Onderwijs. Het aantal vacatures voor leraren voortgezet onderwijs is in het derde kwartaal 2007 gestegen van 3,3 procent van het personeelsbestand in 2006 naar 4,3 procent in 2007. Het gaat vaker dan vorig jaar om vaste in plaats van tijdelijke banen. Het aantal onbevoegd gegeven lessen stijgt licht.
Opvallend is dat zij-instromers sneller dan ooit vertrekken. Een vijfde van hen verlaat het voortgezet onderwijs na één jaar, een verdubbeling ten opzichte van 2006.
De lesuitval als gevolg van onvervulde vacatures in het voortgezet onderwijs stijgt. Kwam dat in 2006 voor op 24 procent van de scholen, in 2007 was dat 35 procent. Ook is er vaker ‘alternatieve opvang’. Zelfwerkzaamheid van leerlingen als alternatief voor uitgevallen lessen komt in beide jaren op 16 procent van de scholen voor. Het lukt steeds minder goed om aanwezige leraren meer uren te laten draaien voor uitgevallen lessen.
In het middelbaar beroepsonderwijs is het aantal vacatures met 3,1 procent van het personeelsbestand stabiel, maar groeit het aantal onvervulde vacatures. In het mbo vallen daardoor op 6 procent van de scholen lessen uit. In de meeste gevallen worden de lessen overgenomen door een andere docent of een instructeur. De groei van het aantal deelnemers is de belangrijkste reden voor het ontstaan van vacatures.
De arbeidsmarkbarometer voortgezet onderwijs en de arbeidsmarktbarometer mbo zijn te vinden op www.minocw.nl/actueel

Dit bericht delen:

© 2021 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.