• blad nr 7
  • 5-4-2008
  • auteur . Overige 
  • Redactioneel

 

10 april demonstratie tijdens onderhandelingen

Het overleg over het Actieplan leerkracht loopt moeizaam en springt alle kanten op. Of zoals Liesbeth Verheggen, bestuurder primair onderwijs, het op de ingelaste algemene vergadering van 28 maart omschreef: “Afgelopen dinsdag was ik nog zeer pessimistisch over de voortgang, na de gesprekken vanochtend zie ik weer lichtpuntjes.”
De algemene vergadering wil niet wachten met acties tot in de maand mei, maar nam een motie aan om al eerder demonstratieve bijeenkomsten te organiseren. De eerste is tijdens de onderhandelingen in Den Haag op 10 april.
In december beoordeelde de algemene vergadering van de AOb het Actieplan leerkracht van minister Plasterk als onvoldoende voor een serieuze inhaalslag. Afgesproken werd dat er onderhandeld zou worden èn een actietraject zou worden opgestart. Het heeft tot maart geduurd voordat er echte voorstellen op tafel kwamen in het driehoeksoverleg tussen werkgevers, bonden en ministerie. Steeds weer blijkt dat werkgevers maar moeizaam hun autonomie op willen geven als het gaat om harde afspraken over het plaatsen van meer mensen in hogere schalen.
Actiecoördinator Gerrit Stemerding merkte op dat de AOb steeds opereert in wisselende coalities. “Wij hebben het ministerie aan onze zijde als het gaat om het plaatsen van meer mensen in hogere schalen en de werkgevers bij het behoud van de bapo.” Omdat het ministerie zelf is gaan bewegen in zijn standpunt over de bapo, hoopt Stemerding dat er ruimte komt om de seniorenregeling te behouden.
In het bijzonder in het primair onderwijs zijn werknemers en werkgevers het eens en lijkt er één voorstel richting ministerie te gaan over de positieverbetering van leraren.
De overgrote meerderheid van de algemene vergadering vond het nog te vroeg om de onderhandelingen af te breken. Wel pleitte rayon Noordwest voor intensivering van de acties. “Eventuele stakingen in mei zijn niet voldoende”, vond Jan Menger. Hij diende een motie in om al tijdens de door de bond geplande schoolbezoeken een aantal keren demonstratieve acties te voeren. De motie werd overgenomen door het dagelijks bestuur. Al op 10 april, de dag waarop het ministerie wil komen tot een afsluitend overleg, zal de AOb van 10.00 tot 22.00 uur bij de onderhandelingen op het Lange Voorhout in Den Haag demonstreren.
Op 24 april bekijkt de algemene vergadering of het resultaat voldoende is. “Dan bepalen we of het voor de AOb Deal or no deal is”, aldus Stemerding. “Wanneer het onvoldoende is zal die vergadering uitmonden in een actie, die gelijk het startpunt is voor de stakingen in mei.”
Actie-agenda
7-25 april: scholenbezoek met informatieronde
10 april: estafettedemonstratie Lange Voorhout, Den Haag, 10.00 tot 22.00 uur
24 april: demonstratieve algemene vergadering en kaderbijeenkomst te Den Haag (en niet in Utrecht zoals abusievelijk in de AOb-agenda verderop in dit nummer wordt vermeld)
19-24 mei: regionale stakingen
Laatste week mei: landelijke staking met bijeenkomst in Utrecht
Actie-op

Dit bericht delen:

© 2021 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.