• blad nr 7
  • 5-4-2008
  • auteur R. Sikkes 
  • Commentaar

 

Deal or no deal?

Wordt het nu wat met de inhaalslag of niet? De onderhandelaars van de Algemene Onderwijsbond worden af en toe wanhopig van de opstelling van het ministerie of van de werkgevers. Terwijl een inhaalslag voor het onderwijs noodzakelijk is – het lerarentekort loopt op en de lesuitval stijgt – worden er nog niet echte stappen vooruit gezet. Nu zat dat ook een beetje ingebakken in het Actieplan leerkracht van de minister. Het budget is eigenlijk onvoldoende en de termijn waarop de invoering plaatsvindt – tot 2020 – is veel te lang. Reden voor de algemene vergadering van de AOb om de voorstellen in december af te wijzen. Tegelijkertijd werden de onderhandelaars naar het overleg gestuurd om er alles uit te slepen wat eruit te slepen valt.
Op 10 april moet dat tot een eerste resultaat leiden. In het primair onderwijs lijkt het er op dat werkgevers en werknemers één lijn kunnen trekken ten opzichte van het ministerie. In het voortgezet onderwijs, de bve en het hbo is dat al weer een stuk lastiger en verdedigen de werkgevers hun autonomie als een heilig en onaantastbaar gegeven. Jammer, omdat daarmee ook een positieverbetering van het onderwijs bemoeilijkt wordt. En omdat het natuurlijk veel sterker is als beide partijen laten zien dat er meer nodig is om van een serieuze inhaalslag te kunnen spreken.
Minister Plasterk zou wat dat betreft nog een stap extra kunnen zetten. Het lijkt er op dat dit kabinet iets ruimer bij kas zit dan voorzien. Daarom zou in de voorjaarsnota en in de begroting voor 2009 best extra geld naar ‘de frontsoldaten van de maatschappij’ kunnen. Zodat al dit en komend jaar de inhaalslag zichtbaar wordt op de loonstrook. Waardoor jongeren nu al kunnen zien dat werken in het onderwijs niet alleen een prachtvak is, maar ook een beroep dat door de overheid op z’n waarde wordt geschat. Deal or no deal?


Dit bericht delen:

© 2021 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.