• blad nr 21
  • 1-12-2007
  • auteur W. Dresscher 
  • Kleine column

 

Eensgezindheid

Het ontbreekt de regering aan teamgeest en eensgezindheid. In plaats van een gezamenlijke zoektocht naar een oplossing voor de onderwijsproblemen hebben het kabinet en in het bijzonder de premier en de vice-premiers een enorme kans laten liggen. Onderwijsminister Plasterk staat er alleen voor. Hij moet het benodigde geld om een aantal urgente problemen, zoals het lerarentekort, aan te pakken bij elkaar zien te schrapen uit zijn eigen potje.
Kwaliteit van onderwijs, het kennisniveau van Nederland - het gaat de hele maatschappij aan. Een gezamenlijk aanpak door Balkenende, Bos, Rouvoet en Plasterk lag voor de hand. De premier, die toch al onder vuur ligt door een gebrek aan politiek leiderschap, kopte de voorzet niet in het doel.
Intussen zijn de hoorzittingen van de onderzoekscommissie naar de onderwijsvernieuwingen in volle gang. Het onderwijs kan zijn hart luchten. Leerlingen, leraren, politici maar ook ouders geven hun visie over basisvorming, studiehuis, de tweede fase en het nieuwe leren. Half januari 2008 wordt het eindrapport van de commissie verwacht. En conclusie kan ik u al voorspellen: de kwaliteit van het onderwijspersoneel is de bepalende factor in het onderwijs. Hopelijk kan Ronald Plasterk er zijn voordeel mee doen.

Walter Dresscher, voorzitter AOb

Dit bericht delen:

© 2021 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.