• blad nr 21
  • 1-12-2007
  • auteur L. Douma 
  • Redactioneel

Premie basisverzekering omlaag 

Totale ziektekosten omhoog

Weer een aanbieding van de zorgverzekeraar op de mat. Weer een aanbod van Menzis bij dit nummer. Het is nog maar twee jaar geleden dat de zorgverzekeringswet drastisch op de schop ging. Toch zijn er weer aanpassingen op die wet. En die voelt u vanaf volgend jaar in uw portemonnee. De belangrijkste wijzigingen en hun consequenties op een rij.

Een vlugge blik op het aanbod van de zorgverzekeraar wekt de indruk dat de kosten komend jaar omlaaggaan. En dat klopt, gedeeltelijk. De premie voor de basisverzekering daalt. Maar er zijn addertjes.
Dat de premie voor de basisverzekering zakt, komt door het verdwijnen van de no-claimkorting. Mensen die niet of nauwelijks een dokter nodig hebben, kregen jaarlijks een teruggave van maximaal 255 euro. Deze zal komend voorjaar voor het laatst geheel of gedeeltelijk worden uitbetaald.
Een andere factor die de basispremie omlaag drukt, is de invoering van het verplichte eigen risico voor verzekerden vanaf achttien jaar. Wie nooit een arts ziet, betaalt niets. Maar wie een beroep doet op de zorg, kan een rekening krijgen van maximaal 150 euro. De zorgverzekeraar vergoedt de kosten die boven die 150 euro gemaakt worden.
Binnen het eigen risico vallen alle kosten van de gezondheidszorg, maar niet die van de huisarts, kraamzorg of verloskundige. De kosten van medicijnen die zij uitschrijven, vallen weer wel onder het eigen risico. Zo komt vanaf volgend jaar de pil weer in het basispakket. De meeste van de 1,6 miljoen vrouwen die de pil gebruiken, levert dit niets op. Want de pil valt straks onder het verplichte eigen risico van 150 euro per persoon. De anticonceptie kost gemiddeld ongeveer 60 euro per jaar. En de gemiddelde verzekerde betaalt volgend jaar volgens de onafhankelijke Verzekeringssite 109 euro aan eigen risico. Daarmee valt het grootste deel van de kosten van de pil onder het eigen risico.
De daling van de basispremie geeft dus een vertekend beeld. Bovendien stijgen de aanvullende verzekeringen volgend jaar, in sommige gevallen met tientallen procenten. Ook knagen verzekeraars aan de voorwaarden. Er komen bijvoorbeeld maxima voor bepaalde behandelingen zoals fysiotherapie.

Scepsis
Shoppen loont bij het afsluiten van een nieuwe zorgverzekering. Volgens berekeningen van de Verzekeringssite is het verschil voor een jong gezin tussen de goedkoopste en de duurste basisverzekering met een aanvullende verzekering op jaarbasis 815 euro.
Het ministerie van Volksgezondheid beraamt dat een verzekerde er – wat de basisverzekering betreft – gemiddeld 154 euro per jaar op achteruit gaat. De Verzekeringssite is sceptischer. Gezinnen die nu weinig zorgkosten hebben, betalen volgens de vergelijkingssite tot wel 454 euro per jaar meer. Gezinnen met een gemiddelde zorgconsumptie gaan 344 euro per jaar meer betalen. Via de zorgtoeslag worden de lagere inkomens gecompenseerd voor stijging van de zorgkosten. Chronisch zieken krijgen een compensatie van 47 euro per persoon.
De Verzekeringssite verwacht dat verzekerden massaal op zoek gaan naar collectieven met lagere premies. Nu al is ruim de helft van de Nederlanders (58 procent) collectief verzekerd. Collectieven zijn ontstaan doordat grote bedrijven als Philips, Akzo en Elsevier een deal sluiten met een verzekeraar, die dan in één keer het klantenbestand met duizenden ziet groeien. Maar ook via de vakbond zijn collectiefkortingen te krijgen.
Als het goed is, heeft iedereen nu een aanbieding van de huidige verzekeraar ontvangen. Collectieven hebben ook hun prijs bepaald. Wie wil vergelijken, kan terecht bij www.verzekeringssite.nl of www.independer.nl. Deze sites zijn onafhankelijk. Wie wil switchen, moet zijn verzekering nog dit jaar opzeggen. Tip: Geef in de opzegbrief specifiek aan dat het niet alleen om de basisverzekering gaat, maar ook om de aanvullende verzekeringen.
Tot 1 februari 2008 is er tijd om een nieuwe aanbieder te vinden. Verzekerden die al een nieuwe verzekeraar op het oog hebben, kunnen tot 1 januari gebruikmaken van de overstapservice van de nieuwe verzekeraar. Dan hoeven ze niet zelf hun premie bij de oude verzekeraar op te zeggen.

{kadertje}

Belangrijkste veranderingen

* De huidige no-claimregeling verdwijnt. Wie daar recht op heeft, ontvangt in het voorjaar van 2008 voor de laatste keer de no-claimteruggave.
* Er komt een verplicht eigen risico. Dit houdt in dat verzekerden vanaf achttien jaar de eerste 150 euro aan zorgkosten zelf moeten betalen.
* Volgend jaar komt de anticonceptiepil voor elke vrouw weer in het basispakket. Nu wordt de pil alleen voor vrouwen tot 22 jaar vergoed. De kosten van de pil vallen voor de meeste vrouwen echter wel onder het eigen risico.
* De eerste acht behandelingen bij een eerstelijns psycholoog vallen vanaf 2008 binnen de dekking van de basisverzekering. Wie hiervan gebruikmaakt, betaalt zelf wel tien euro per consult bij.
* De geestelijke gezondheidszorg wordt vanaf 2008 opgenomen in het basispakket. Nu valt deze nog onder de Algemene wet bijzondere ziektekosten.
* Het aantal uren kraamzorg in de basisverzekering wordt uitgebreid met vier.
* De dekking van tandheelkundige zorg vanuit de basisverzekering geldt vanaf 2008 voor jongeren tot en met 21 jaar. Dat was eerder tot en met achttien jaar.

Dit bericht delen:

© 2021 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.