• blad nr 21
  • 1-12-2007
  • auteur . Overige 
  • Het team

 

In beweging

Team van het Fontys-opleidingscentrum voor speciale onderwijszorg

“Wij willen docenten in beweging brengen. Doel is de zorg binnen het onderwijs te optimaliseren. Om dat te bereiken geven wij les aan leraren. Wij zijn veel op pad. Gaan naar de scholen toe. Per e-mail en telefoon houden we contact met elkaar. We zien elkaar maar eens per maand tijdens een vergadering. Die vergadering duurt een hele dag en is zeer intensief. Misschien dat ons team daardoor hecht is. We doen veel aan intervisie. Proberen zelf zoveel mogelijk in beweging te blijven: open te staan voor nieuwe dingen.”

Dit bericht delen:

© 2021 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.