• blad nr 21
  • 1-12-2007
  • auteur . Overige 
  • Redactioneel

 

Stakingsacties opgeschort

Zeven minuten voor het aflopen van het ultimatum lieten de werkgevers met een drieregelige brief weten akkoord te gaan met de eisen van de bonden. Het salaris wordt verhoogd en over maatregelen tegen werkdruk wil de VO-raad overleg voeren. Mochten de uitkomsten tegenvallen, dan zullen de stakingsacties alsnog in de eerste maanden van het volgend jaar plaatsvinden.

Verbazing alom, want de avond ervoor was er nog overleg geweest en voorzitter van de VO-raad Sjoerd Slagter had in Het Financieele Dagblad nog laten weten de eisen van de bonden onredelijk te vinden. Ton Rolvink, onderhandelaar van de AOb, denkt dat de dreiging van een landelijke staking voor de plotselinge omslag heeft gezorgd. “Er was een grote bereidheid van het personeel om in actie te komen. Kennelijk hebben ze doorgekregen dat het hier niet alleen om een dreigement ging van een vergrijsd kader.”
De VO-raad wilde een cao afsluiten voor 26 maanden met een loonsverhoging van 8 procent inclusief eindejaarsuitkering. Er konden geen centrale afspraken gemaakt worden over de verlaging van de werkdruk. Het loonbod van de werkgevers lag iets onder dat van de bonden. Die eisten een kortlopende cao met een salarisverhoging vanaf 1 juli 2007 van 2,4 % en een eindejaarsuitkering van 1,5 % in december 2007. Daarnaast wilden de bonden overleg over een cao per 1 juli 2008, waarin taakbeleid, professionalisering en verlaging van de werkdruk hoge prioriteit hebben. Daarmee zijn de werkgevers nu akkoord gegaan.
Rolvink: “Wij wilden dat er voor het volgend schooljaar, dus vanaf 1 juli 2008, duidelijke afspraken lagen over het taakbeleid en de werkdrukvermindering. Dat hadden we zo gepland, omdat je toch niet midden in een schooljaar het taakbeleid kunt veranderen.” De VO-raad werd echter teruggefloten door zijn achterban. Besturen en directies wilden niet dat werkdrukverlagende maatregelen, zoals een lessentaak van 728 uur, centraal in de cao werden vastgelegd. Ze wilden de vrijheid houden om dat per school te regelen. Rolvink: “Voor ons was dat onacceptabel. Nu wil de VO-raad daarover weer wel praten.”

Boterzacht
Volgens Rolvink is het duidelijk dat het personeel in het voortgezet onderwijs het zat is. “De klachten zijn heel divers. Bij de één gaat het om te veel taken of invaluren, terwijl een ander baalt over zijn inschaling. Het is echt een baaierd aan problemen die je tegenkomt, ook bij oop’ers. Conciërges moeten steeds vaker surveilleren en hebben te maken met moeilijke leerlingen waar ze dan weer een andere gezagsverhouding mee hebben dan de docent.”
De AOb-bestuurder benadrukt dat de problemen zich zeker niet op alle scholen voordoen. “Op sommige scholen blijken ze alles op een redelijke manier met elkaar te kunnen regelen zonder dat het personeel zich overbelast of overvraagd voelt.”
Juist omdat het niet lukt om het personeelsbeleid op alle scholen goed geregeld te krijgen vindt Rolvink centrale afspraken noodzakelijk. Bijvoorbeeld als het gaat om verlaging van de lestaak voor starters. Het voorstel van de VO-raad voor de starters werd door de bonden ‘boterzacht’ genoemd, omdat de afspraak per school kon worden aangepast. Daarnaast wilde de VO-raad de zogeheten tweederde-bepaling afschaffen. Nu moeten veranderingen in het taakbeleid door tweederde van het personeel gesteund worden. De VO-raad vindt dat alleen de toestemming van de medezeggenschapsraad voldoende is. Rolvink kreeg hierover een brief van een platform van vo-scholen van grote besturen, waarin erop werd gewezen dat zij juist heel veel verslechteringen konden tegenhouden door de vereiste tweederde meerderheid.
De onderhandelingen gaan binnenkort van start. Begin volgend jaar wordt duidelijk of er alsnog stakingsacties nodig zijn.

Dit bericht delen:

© 2021 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.