• blad nr 21
  • 1-12-2007
  • auteur A. Kersten 
  • Redactioneel

 

Rekentoets leidt niet tot meer uitval

De uitval vanwege de rekentoets op de pabo leidt niet tot een dramatische daling van het aantal afstuderende basisschoolleerkrachten. Dat verwachten enkele pabodirecteuren, die de commotie in het publieke debat overdreven vinden.

Volgens hen zal de uitval in de latere opleidingsjaren verminderen, omdat het eerste jaar een beter selectiejaar is. “Er wordt nu zo goed geselecteerd in het eerste jaar, dat we naar mijn verwachting nauwelijks uitval zullen hebben in de drie volgende jaren”, zegt Peter van Mulkom, directeur van de twee pabo’s van Hogeschool Zuyd in Maastricht en Heerlen. “Ik spreek voor mijn eigen instituut, maar de studenten die de propedeuse halen, daarvan zeg ik: die zullen zeer waarschijnlijk de rest van de opleiding ook halen. Ik verwacht in de latere opleidingsjaren een lagere uitval, die de uitval in het eerste jaar kan compenseren.”
Ook Edith van Montfort, directeur van Fontys Pabo Tilburg, verwacht een vermindering van de latere uitval op de pabo. “De veronderstelling is dat een grotere uitstroom in het eerste jaar de uitstroom in de latere jaren verkleint. Dat is ook zo. Wij hebben het zelf gezien toen we een jaar of vijf, zes geleden de normen in het eerste jaar aanscherpten.” Veel pabo’s hanteren al langer reken- en taaltoetsen, gekoppeld aan een bindend studieadvies.
Volgens cijfers die de Hbo-raad begin oktober bekend maakte, bedroeg de uitval na vorig collegejaar 38,7 procent. Dat is ruim 7 procent hoger dan in collegejaar 2005/2006. Overigens was de uitval na het eerste jaar toen ook al met bijna 5 procent gestegen.
Volgens Van Montfort is op haar pabo de landelijk bindende Wiscat-rekentoets niet verantwoordelijk voor een aanzienlijke stijging in de uitval. “Los van de vraag of die toets wel écht de rekenvaardigheid meet, want daar zijn ook discussies over, hebben we hier geen grote schommeling gezien door die toets. We hebben al veel langer een bindend studieadvies en studenten die er één krijgen, voldoen bijna altijd op meer onderdelen niet aan de eisen.”
Volgens de Hbo-raad is 12 procent van de eerstejaars gestruikeld over de reken- of de taaltoets. Alleen voor de rekentoets gelden op dit moment landelijk bindende afspraken voor de normering.
De staatssecretarissen Sharon Dijksma en Marja van Bijsterveldt willen in een ‘kwaliteitsagenda’ het reken- en taalonderwijs verbeteren. Dijksma wil daartoe onder meer informatie uit de leerlingvolgsystemen van scholen onderling vergelijkbaar maken.

Dit bericht delen:

© 2021 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.