• blad nr 21
  • 1-12-2007
  • auteur L. Douma 
  • Redactioneel

 

Urennorm lichter

Staatssecretaris Marja van Bijsterveldt versoepelt de omstreden 1040-urennorm in het voortgezet onderwijs. Vanaf volgend jaar mogen scholen 40 van de 1040 uren grotendeels zelf invullen.

Aanvankelijk waren het de leraren die bezwaar aantekenden tegen de 1040-urennorm. Later kwamen ook scholieren in beweging. Volgens iedereen was de norm niet haalbaar en werden scholen door de norm gedwongen roosters op te vullen met ‘nutteloze’ uren.
Staatssecretaris Marja van Bijsterveldt zwichtte. De invulling van de norm wordt anders. De 1040 uur blijft gelden voor de onderbouw, maar 40 daarvan mogen ook worden gebruikt voor activiteiten die bijvoorbeeld alleen gericht zijn op speciale scholieren, zoals zorgleerlingen. Verder maakt de 72 uur maatschappelijke stage volledig deel uit van de onderwijstijd.
“Het is goed dat nu ruimte wordt geboden voor maatwerk”, is het commentaar van Sjoerd Slagter, voorzitter van de VO-raad. Volgens Van Bijsterveldt behoren “nutteloze uren” met de nieuwe afspraken straks tot het verleden.
Scholierencomité Laks, dat de afgelopen weken stevig actie heeft gevoerd tegen de oude norm, is daar nog niet van overtuigd. Het comité wil een norm instellen die varieert van 880 tot 1040 uur. De invulling moet per school worden vastgesteld door de medezeggenschapsraad, waardoor zowel leraren, leerlingen als ouders meebeslissen.
Belangenvereniging Ouders & Coo is eveneens voor een gedifferentieerde norm. Maar: ‘De normen die daarbij door het Laks worden genoemd zijn onrealistisch, niet onderbouwd en lijken daardoor wat uit de rekenmachine gegrepen.’ De ouders zijn er tegen dat de versoepelde norm van 1000 uren nog verder naar beneden gaat. Als dat wel gebeurt, zouden er lagere exameneisen moeten komen want die zijn dan niet meer haalbaar.

Dit bericht delen:

© 2021 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.