• blad nr 21
  • 1-12-2007
  • auteur L. Douma 
  • Redactioneel

 

Versoepeling ontslag van tafel

Een regeringscrisis is bezworen. De omstreden plannen voor versoepeling van het ontslagrecht zijn ingetrokken. De acties die de vakcentrales FNV, CNV en MHP voor eind november op stapel hadden gezet, waren uiteindelijk niet meer nodig.

Het kabinet zat maandenlang in zijn maag met het ontslagrecht. PvdA en ChristenUnie namen afstand van de plannen van CDA-minister van Sociale Zaken Donner. Een crisis dreigde. Eind november besloot de regeringscoalitie echter de plannen voor vereenvoudiging van het ontslagrecht in te trekken. Een commissie van deskundigen wordt in het leven geroepen. Die moet voor 1 juni volgend jaar rapporteren over versterking van de arbeidsdeelname in Nederland. In de onderzoeksvraag aan de commissie wordt het ontslagrecht niet expliciet genoemd. De PvdA verklaarde zich daartegen omdat anders de discussie van de afgelopen maanden volgend jaar weer net zo hard zou oplaaien.
De landelijke acties van vakcentrales FNV, CNV en MHP werden afgelast. De FNV is tevreden: ‘Nu kunnen we het weer gaan hebben over wat echt belangrijk is.’ Mensen aan het werk krijgen die nu weinig kans maken op een baan, is volgens de FNV een van die punten.
Werkgeversorganisaties zijn minder tevreden. ‘Maar gegeven de politieke patstelling was dit onontkoombaar, daar hebben we alle begrip voor’, laat VNO-NCW weten. De werkgevers verwachten dat uiteindelijk het ontslagrecht toch wel op de schop gaat. Toen eertijds plannen voor een versobering van de wao op forse kritiek stuitten, werd eveneens een onderzoekscommissie in het leven geroepen. Die commissie legde uiteindelijk het fundament voor de hervorming van de wao.
De werkgevers hadden toegezegd 200 duizend vacatures open te stellen voor langdurig werklozen als het ontslagrecht zou worden versoepeld. Nu dat laatste niet doorgaat, zetten zij hun vacatureplan ook in de ijskast.

Dit bericht delen:

© 2021 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.