• blad nr 21
  • 1-12-2007
  • auteur A. Kersten 
  • Redactioneel

 

Den Haag bezorgd over onbevoegde docenten

Een kwart van de lessen in het voortgezet onderwijs in Den Haag wordt gegeven door onbevoegde docenten. Daarover trokken de betrokken schoolbesturen en -leiders in de regio Haaglanden anderhalve week geleden aan de bel.

‘Jarenlang is er in het voortgezet onderwijs veel te weinig geld geïnvesteerd. Er is jaarlijks minimaal 5 miljard euro in het onderwijs extra nodig om aan te sluiten bij het
niveau van de andere rijke, geïndustrialiseerde landen’, aldus een manifest dat onlangs werd overhandigd aan voorzitter Wim van de Camp van de vaste Tweede Kamercommissie onderwijs. ‘In het rijke Nederland moeten leerlingen het zonder gekwalificeerde leraren doen. Wij vinden dat onacceptabel.’
De petitie werd onderschreven door scholen voor voortgezet onderwijs in de regio Den Haag. Ze verzorgen onderwijs aan circa 25 duizend leerlingen. De Haagse scholen vrezen dat de situatie verslechtert als de komende jaren een groot deel van het docentenkorps met pensioen gaat.
Het lerarentekort in het voortgezet onderwijs manifesteert zich niet alleen in onvervulde vacatures. Het aantal onbevoegd gegeven lessen geldt als indicatie voor het ‘kwalitatieve tekort’. Volgens de recentste nota Werken in het onderwijs is het aandeel onbevoegd gegeven lessen gegroeid van 9 procent in 2002 naar ruim 11 procent in 2004.
Volgens het Onderwijsverslag 2005/2006 van de Onderwijsinspectie had een jaar geleden, in oktober 2006, 77 procent van de middelbare scholen één of meer onbevoegden in dienst.
In de petitie worden de verantwoordelijke politici opgeroepen ‘het grote bestaande en toenemende tekort aan kwalitatief goede leraren’ aan te pakken. Naast de 1,1 miljard euro die de commissie Rinnooy Kan adviseerde, willen de scholen 300 miljoen euro extra in de jaarlijkse bekostiging.

Dit bericht delen:

© 2021 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.