• blad nr 21
  • 1-12-2007
  • auteur . Overige 
  • Onderwijsidee 2008

 

Kinderen en ouders

Onverschillige ouders, drukke leerkrachten… wij hebben deze geluiden ook bij ons op school opgevangen. Maar in plaats van ons erbij neer te leggen bedachten wij een nieuwe onderwijsvorm, waarover ouders en leerkrachten zeer te spreken zijn. De kinderen profiteren van een goede samenwerking tussen ouder en leerkracht.
Tijdens kind-ouder-activiteiten komen ouders na schooltijd of op woensdagmiddag met hun kind activiteiten doen op school. Deze activiteit wordt begeleid door een leerkracht. Zo hebben we in het afgelopen jaar lampionnen gemaakt, kaarsen versierd, koekjes voor het Suikerfeest gebakken en paaseieren versierd. Hoewel nu de activiteit nog veelal creatief is, willen we in de toekomst uitbreiden naar bijvoorbeeld zingen, dansen en lezen.
De leerkracht ervaart minder druk op het lesprogramma. De teleurstelling van kinderen als ze in de klas wel lampionnen maken, maar er van ouders niet mee mogen lopen, is voorbij. Ouders krijgen meer begrip voor het werk van de leerkracht.
De leerkracht ziet ouders en vooral de interactie tussen ouder en kind op een heel andere manier dan normaal gesproken. En de kinderen vinden het geweldig om met hun papa of mama iets leuks te doen. De ervaring leert dat ouders graag tijd inruimen voor een kind-ouder-activiteit.

Cissy Nieuwenweg, Het Meesterwerk, Almere

Dit bericht delen:

© 2021 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.