• blad nr 21
  • 1-12-2007
  • auteur A. Kersten 
  • Redactioneel

 

AOb-leden akkoord met cao-bve

AOb-leden in de bve hebben ingestemd met het cao-onderhandelaarsakkoord dat de bonden met de werkgevers hadden gesloten. De AOb-sectorraad bve heeft zich vervolgens op vrijdag 16 november unaniem achter het akkoord geschaard.

Van de mogelijkheid via de website te stemmen over de cao-afspraken, maakten 602 leden gebruik. Voor stemde 78 procent, 22 procent was tegen. De werkverdeling vormde het meest genoemde punt van zorg. Tegenstemmers waren verder ontevreden over het loonbod en de opschuivende intredeleeftijd voor de bapo.
De gemaakte afspraken beslaan een periode van 1 juli 2007 tot en met 1 juli 2009. Nieuwe afspraken over werkverdeling gaan in per augustus volgend jaar. Vastgelegd is onder meer dat voorbereiding en nazorg vallen binnen de 1200 uur die medewerkers maximaal per jaar kunnen worden ingezet voor onderwijstaken. In de looptijd komt de opgetelde loonontwikkeling uit op 7,4 procent.
Het akkoord volgde een week nadat op 11 oktober medewerkers van het Roc van Twente het werk neerlegden tijdens de eerste actiedag in een door de bonden georganiseerde stakingsestafette. Tot een tweede stakingsdag, die voor Utrecht op de rol stond, kwam het niet meer.
De cao-teksten moeten nog worden uitgewerkt. Rayonbestuurder Anne Machtelt de Leeuw, betrokken bij de organisatie van de actie in Twente, begrijpt dat personeel in de bve er pas gerust op is als de tekst er ligt en wordt nageleefd. “Het is zaak om alle afspraken met z’n allen te bewaken. We zullen als bond het hele traject goed volgen.”
Bestaande afspraken met medezeggenschapsraden, bijvoorbeeld over taakbeleid, blijven van kracht tot er nieuwe worden gemaakt. De Leeuw: “Als een bestuur iets anders wil afspreken, dan zal de medezeggenschapsraad zich goed moeten afvragen of dat past bij de instelling en hoe het personeel daar tegenover staat.”
Bij het Roc van Twente heeft De Leeuw na de actiedag in Hengelo, de eerste onderwijsstaking in ruim zes jaar, “geen vervelende geluiden gehoord. De mensen gingen weer over tot de orde van de dag.”

Dit bericht delen:

© 2021 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.