• blad nr 21
  • 1-12-2007
  • auteur R. Sikkes 
  • Redactioneel

 

Uitzendleraar rukt op

In vijf jaar tijd is het aantal uitzendleraren verviervoudigd in het voortgezet onderwijs en de bve. Dat blijkt uit de Aandachtsgroepenmonitor van het ministerie
van Onderwijs. In het voortgezet onderwijs gaat het met
500 mensen om een nog relatief bescheiden groep, in de bve
begint het met 1.870 uitzendleraren ook zichtbaar te worden
op elke school. De AOb is tegen het bovenmatig inzetten van
uitzendleraren, omdat op die manier een groep leraren met
tweederangscontracten onstaat. Zij krijgen meestal wel het loon van de onderwijs-cao, maar niet de andere arbeidsvoorwaarden en zitten ook niet in het ABP met hun pensioen (zie opinie-artikel op pagina 44).
Voor ondersteunend personeel en beheerspersoneel maken
scholen relatief weinig gebruik van uitzendkrachten. In 2006
werden er per sector tussen 100 en 150 ondersteuners tijdelijk
gecontracteerd, bij het beheerspersoneel gaat het om 100 tot
400 mensen. Ook hier is de bve koploper.

Uitzendleraren
2002 2006
vo 90 500 +456%
bve 360 1870 +419%
(bron: ITS/OCW)

Dit bericht delen:

© 2021 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.