• blad nr 21
  • 1-12-2007
  • auteur R. Sikkes 
  • Redactioneel

 

Goed nieuwsshow

Het geld is er. De plannen staan als een huis. We voeren de ideen van de commissie-Rinnooy Kan uit. Had ik toch beloofd, nou kijk eens hier. Ik ben blij.
Het was een fantastische goed nieuwsshow die minister Ronald Plasterk opvoerde. Onder strakke regie was de applausmachine georganiseerd. Maar is dat wel terecht?
De altijd beminnelijke voorzitter van de Sociaal-Economische Raad Alexander Rinnooy Kan reageerde in NRC Handelsblad onderkoeld kritisch. Jammer toch dat het opleidingsniveau nauwelijks een rol gaat spelen bij de inschaling. Wat naar nu dat bijna al het geld voor de salarisverbetering door het ministerie van Onderwijs zelf opgehoest moet worden. Vrij vertaald luidt de boodschap: Minister Plasterk, u heeft twee razend belangrijke elementen van mijn rapport niet begrepen of niet voor elkaar gekregen.
Wie het rapport Leerkracht van de commissie en het Actieplan leerkracht van Nederland van Plasterk naast elkaar legt, struikelt over de verschillen. In de plannen van de minister ontbreekt de kwaliteitsslag waar Rinnooy Kan zo de nadruk op legt volkomen. Punt twee klopt ook: maar liefst 90 procent van de benodigde 1,1 miljard komt uit de onderwijsbegroting zelf of uit potjes die al voor onderwijs bestemd waren. Een minister die zichzelf op de borst klopt voor een gemiddelde salarisverhoging van tussen 6 en 10 procent die wordt ingevoerd in een tijdsbestek van dertien jaar, heeft geen gevoel voor verhoudingen. Dat komt neer op een half tot driekwart procent per jaar, met zon invoeringstermijn heeft het lerarentekort allang toegeslagen. Tel daar nog bij op dat er niet te verteren verslechteringen in het pakket zitten, zoals de korting op de bapo, een bewezen effectieve maatregel om leraren langer aan het werk te houden. Of het invoeren van een veertigurige werkweek, oftewel een taakverzwaring. Samen forse en precies geformuleerde aanslagen op de huidige cao-afspraken. Voor de verbeteringen die erin staan, zoals de mogelijkheid van een hogere inschaling, wordt geen enkele garantie gegeven, dat wordt overgelaten aan de goede intenties van de schoolbesturen. De tweede stap van de inkorting van de salarislijnen van vijftien naar twaalf jaar hangt weer af van de welwillendheid van een volgend kabinet. Het onderwijs verdient beter nieuws dan dit actieplan.

Dit bericht delen:

© 2021 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.