• blad nr 7
  • 7-4-2007
  • auteur . Overige 
  • Het team

 

Lol overdracht

Team onderbouw vmbo-tl van het Da Vinci College in Leiden, locatie Kagerstraat

“Sinds vorig jaar werken wij in teamverband. De helft van de tijd zijn de leerlingen zelfstandig bezig, de andere helft geven wij workshops. Zo’n nieuwe onderwijsvorm vergt veel overleg. Meestal zitten we wel redelijk op één lijn. Soms sta je met drie docenten voor een groep van tachtig leerlingen. De band met collega’s én leerlingen is er op vooruitgegaan. Het contact is intensiever en makkelijker informeel. Daar beleef je lol aan en dat draag je over op de leerlingen.”

Dit bericht delen:

© 2020 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.