• blad nr 22
  • 16-12-2006
  • auteur J. van Aken 
  • Redactioneel

 

Onderwijs is nooit saai

Met vijftig bezoekers was de beginnersbijeenkomst in Rotterdam op 22 november een succes. Vakbondsconsulent Renée Thierry zat in de organisatie en is zelf beginner.

Sinds drie jaar werkt Reneé Thierry in het onderwijs, daarvoor deed ze personeelswerk bij een telecom consultancybedrijf. “Met telecom heb ik niks. Ik hoorde van de tekorten in het onderwijs en daarom ben ik de verkorte avond pabo gaan doen.” Ze heeft een baan voor drie dagen op een basisschool, maar is sinds september voor twee dagen als vakbondsconsulent gedetacheerd bij de AOb.
De helft van haar tijd besteedt ze aan telefonische hulpverlening door bijvoorbeeld rechtspositionele vragen te beantwoorden. “Vaak vragen mensen eerst iets kleins en vloeit daar een probleemverhaal uit voort. Meestal is dan het advies een goed gesprek aan te gaan en om de medezeggenschapsraad een belangrijke rol te laten spelen”, vertelt ze.
De tweede deel van haar tijd gaat op aan bijeenkomsten als die voor beginners in Rotterdam. Er waren vier workshops over onderwerpen als orde houden en het pedagogisch klimaat. “Voor deelnemers is het belangrijk extra ondersteuning te krijgen, starten in het onderwijs is heel moeilijk. De vakbond vindt het belangrijk jonge mensen te ondersteunen en ze voor het lidmaatschap te interesseren.”
Zelf merkt ze ook extra begeleiding te kunnen gebruiken. “Orde houden is iets dat je op een lerarenopleiding niet goed kan leren. Als beginner leer je het vak eigenlijk in de praktijk. Je krijgt weinig begeleiding. Maar het onderwijs is nooit saai en aan het eind van de dag heb je het gevoel dat je iets zinnigs hebt gedaan.”

Dit bericht delen:

© 2021 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.