• blad nr 22
  • 16-12-2006
  • auteur . Overige 
  • Redactioneel

 

Verkiezingen Hoofdbestuur AOb

Tijdens de algemene vergadering van de AOb op 16 maart 2007 zullen verkiezingen plaatsvinden voor het hoofdbestuur van de bond. Het hoofdbestuur bestaat uit zeventien leden. De leden van het hoofdbestuur worden voor een periode van vier jaar benoemd door de algemene vergadering. Elke twee jaar treedt de helft van hen af.

Per 1 augustus 2007 treden de volgende hoofdbestuursleden af:
Vanuit het dagelijks bestuur:
1: Walter Dresscher, voorzitter (herverkiesbaar)
2: Martin Knoop, secretaris (herverkiesbaar)
3: Gerrit Stemerding, bestuurslid (herverkiesbaar)

Vanuit het hoofdbestuur:
4: Inge Aalberse, vanuit Abo/Avmo (niet herverkiesbaar)
5: Corrie Jacobs de Boer, vanuit de groepen (niet herverkiebaar)
6: Bertha van den Nieuwendijk, vanuit rayon Noord (herverkiesbaar)
7: Petra Vogel, vanuit rayon Noordwest (herverkiesbaar)
8: Jan Aantjes, vanuit rayon Zuid (herverkiesbaar)
9: Marten Kircz, vanuit de sector vo (herverkiesbaar)
10: Auke van Nie, vanuit de sector hbo (herverkiesbaar)

Wanneer u zichzelf kandidaat wilt stellen, geschikte kandidaten weet, het huishoudelijk reglement voor de verkiezing wilt opvragen of meer informatie over de verkiezing wilt, kunt u zich wenden tot dagelijks AOb-bestuurder Martin Knoop, e-mail: bestuur@aob.nl, adres: AOb, Postbus 2875, 3500 GW Utrecht.
Kandidaten moeten zich opgeven voor 9 februari 2007.

Dit bericht delen:

© 2021 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.