• blad nr 22
  • 16-12-2006
  • auteur . Overige 
  • Redactioneel

 

Belastinggids 2006

De FNV Belastinggids is een praktisch en gedegen naslagwerk voor iedereen die een belastingbiljet gaat invullen. Laat geen geld liggen en bestel hem nu. De gids kost 8 euro voor leden en 12 euro voor niet-leden. De cd-rom kost 7 euro voor leden en 11 euro voor niet-leden. Maak het juiste bedrag over op gironummer 133500 ten name van FNV Amsterdam, o.v.v. ‘Belastinggids’ of ‘Belasting-cd-rom’. U krijgt de gids of cd-rom thuisgestuurd. Vermeld bij overmaking via girotel uw adresgegevens. Bent u lid, vermeld dan uw lidmaatschapsnummer en bond. De FNV Belastinggids is niet in de boekhandel te koop.

Dit bericht delen:

© 2021 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.