• blad nr 22
  • 16-12-2006
  • auteur G. van der Mee 
  • Redactioneel

 

Tien adviezen voor kinderopvang

Leuk voor kinderen, handig voor ouders en goed uitvoerbaar. Zo moet de buitenschoolse opvang er uitzien. Tien adviezen aan scholen.
‘Formuleer een langetermijnvisie op de dagindeling van vier- tot twaalfjarigen.’ Zo luidt het eerste van de tien adviezen die de Werkgroep onderwijs kinderopvang publiceerde in een manifest. Vanaf volgend schooljaar zijn scholen verplicht buitenschoolse opvang aan te bieden. In de werkgroep zijn negentien werkgevers- en werknemersorganisaties (waaronder de AOb) vertegenwoordigd, plus groeperingen van ouders en van de kinderopvang zelf. Tot nu toe werd er door diverse partijen alleen aangegeven dat de kinderopvang gratis moet zijn. De werkgroep vindt dat er ook geïnvesteerd moet worden in de kwaliteit van personeel, huisvesting en de tussenschoolse opvang. De opvang moet leuk zijn voor kinderen, handig voor ouders en goed zijn uit te voeren. Dat betekent dat alle partijen, waaronder de gemeente, met elkaar om de tafel moeten. Volgens de werkgroep moet het kind daarbij centraal staan en moet er keuzevrijheid zijn voor ouders. Vandaar dat het tweede advies luidt: ‘Werk vraaggestuurd vanuit de wensen en behoeften van de ouders.’
De gehele tekst van het manifest is te vinden op de website van de AOb, www.aob.nl.

Dit bericht delen:

© 2021 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.