• blad nr 22
  • 16-12-2006
  • auteur A. Kersten 
  • Redactioneel

 

Bonden verliezen kort geding

De rechter heeft Edventure, de werkgeversvereniging van de onderwijsbegeleidingsdiensten (obd’s), in het gelijk gesteld in een door de bonden aangespannen kort geding. De Haagse voorzieningenrechter heeft dat eind november bekend gemaakt. Op 21 december roepen de bonden hun leden bij elkaar.

Dagelijks bestuurder Ton Rolvink is teleurgesteld. “We zullen nu opnieuw met onze leden in conclaaf gaan om te kijken hoe we tot een nieuwe cao kunnen komen.”
De AOb stapte samen met Abvakabo, Onderwijsbond CNV en CMHF naar de rechter om Edventure te dwingen de vastgelopen onderhandelingen over een nieuwe sectorale cao te hervatten. Aanleiding was de mededeling van de besturen van de obd’s dat zij besloten hadden de bevoegdheid van Edventure in te trekken om namens hen cao’s af te sluiten. Edventure zegde vervolgens per brief de cao op. De rechtsgeldigheid van die opzegging werd door de bonden bestreden, maar ze kregen geen gelijk van de rechter.
Voor het zittende personeel blijft de cao doorwerken tot er nieuwe cao-afspraken worden gemaakt. Werkgevers, per instelling of cluster van instellingen, moeten daarvoor weer om tafel met de bonden. De werkgever kan geen cao afsluiten met personeels- of ondernemingsraden en niet eenzijdig arbeidsvoorwaarden van individuele medewerkers veranderen, benadrukt Rolvink. Voor nieuw personeel geldt de doorwerking niet.
De gezamenlijke bonden houden op 21 december van 19.00-21.00 uur een gezamenlijke ledenbijeenkomst op Hogeschool Domstad in Utrecht. Leden van de AOb en Abvakabo kunnen zich hiervoor opgeven via secretariaat@aob.nl.

Dit bericht delen:

© 2021 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.