• blad nr 22
  • 16-12-2006
  • auteur A. Kersten 
  • Redactioneel

 

Schaal omhoog voor educatiedocenten

53 educatiedocenten van roc Gilde Opleidingen in Noord- en Midden-Limburg zijn in een hogere schaal geplaatst, van schaal LB (10) naar LC (11). Het college van bestuur wil daarmee een achterstelling corrigeren ten opzichte van collega’s bij de mbo-opleidingen, die met vergelijkbare functiezwaarte in schaal LC waren geplaatst.
De AOb en het bestuur hebben daarover de afgelopen maanden overleg gevoerd, na een uitspraak van de Commissie Gelijke behandeling in mei. Die oordeelde dat roc Gilde in strijd met de wet onderscheid heeft gemaakt bij de inschaling van docenten tijdens de invoering van een nieuw functiewaarderingssysteem in 1998. Volgens de commissie zijn bepaalde docentfuncties bij educatie en mbo-opleidingen ‘van (nagenoeg) gelijke waarde’, terwijl ze verschillend werden beloond. De commissie stelt dat het daarbij gaat om functies die overeenkomen met schaal LB. Voorzitter Leo Scholl van het college van bestuur bevestigt dat.
De mbo-medewerkers in een lagere schaal zetten was geen optie, aldus het cvb. Besloten is uiteindelijk om educatiedocenten die van 1 augustus 1998 tot 1 augustus 2006 in dienst waren, met terugwerkende kracht tot 1 februari 2006 ook in schaal LC te plaatsen en een extra periodiek te verstrekken. De betrokken docenten zijn vorige week per brief geïnformeerd.
De AOb is tevreden over de uitkomst en het overleg, aldus rayonbestuurder Anita Duchateau, betrokken bij de kwestie. Jurist Carin Kruyen: “Met juridisch getouwtrek is niemand gediend. Het beste was dat er zo snel mogelijk duidelijkheid kwam voor iedereen. Het resultaat mag er zijn.”

Dit bericht delen:

© 2021 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.