• blad nr 22
  • 16-12-2006
  • auteur G. van der Mee 
  • Redactioneel

 

Nog maar twee profielen

Een natuurprofiel en een maatschappijprofiel. Dat zijn de twee keuzes die overblijven voor leerlingen in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs. Dat staat in een ontwerpadvies van twee commissies die zich bogen over de toekomst van de tweede fase. Op het moment zijn er vier profielen, in de twee nieuwe profielen moet het aanbod breder en flexibeler.
De commissies natuurprofielen en maatschappijprofielen hadden de opdracht om met een advies te komen over de toekomst van de tweede fase op langere termijn. Gezamenlijk werden ze het eens over twee profielen met meer ruimte, een verlengde oriëntatie na het derde jaar en de ontwikkeling van een ‘robuust’ vak geïntegreerde natuurwetenschappen voor het maatschappijprofiel. Verder moet de taalvaardigheid van Nederlands en Engels versterkt worden. Wiskunde moet voor iedereen verplicht worden. Centraal examen en het schoolexamen blijven bestaan, maar voor het behalen van het einddiploma is slagen voor beide examens noodzakelijk.
Het ontwerpadvies is te lezen op de website www.profielcommissies.nl. Scholen, docenten, leerlingen en andere geïnteresseerden kunnen op deze website tot 28 februari 2007 reageren.

Dit bericht delen:

© 2021 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.