• blad nr 22
  • 16-12-2006
  • auteur A. Kersten 
  • Redactioneel

 

57 miljoen aan vertrekpremies

Universiteiten hebben in 2005 samen voor ruim 57 miljoen euro aan ontslagvergoedingen verstrekt, vaak als gevolg van reorganisaties. Het hoogste bedrag was 558 duizend euro voor een hoogleraar aan de Universiteit Utrecht. Dat blijkt uit een inventarisatie door het ministerie van Binnenlandse Zaken.

De Technische Universiteit Delft (32,4 miljoen) neemt een prominente plaats in op de lijst. Verder dragen onder meer de Universiteit Utrecht (6 miljoen), Universiteit van Amsterdam (5,8 miljoen), Rijksuniversiteit Groningen (5,8 miljoen), en Universiteit Maastricht (4,1 miljoen) bij aan het totaal. Bij het ministerie van Onderwijs zelf ging het om 4,2 miljoen aan ontslagvergoedingen aan veertien ambtenaren.
In de sector beroepsonderwijs en volwasseneneducatie (bve) hebben roc’s 3 miljoen aan vertrekpremies opgegeven. Elf van de achttien gevallen betreffen de Mondriaan Onderwijsgroep, waar een reorganisatie erop gericht is de vaste formatie terug te brengen. De hoogste individuele ontslagvergoeding, 411.285 euro, staat genoteerd voor een lid van het college van bestuur van roc West-Brabant. Het hbo komt in de Remkeslijst uit op 1,3 miljoen.
Minister Remkes van Binnenlandse Zaken vroeg 2908 overheids- en semi-publieke organisaties beloningen boven het gemiddelde ministersloon van 158.000 euro bij het ministerie te melden. Instanties die grotendeels met overheidsgeld worden gefinancierd, zijn sinds maart wettelijk verplicht die beloningen in hun jaarverslagen te publiceren. Van de 1541 ambtenaren die de inventarisatie telt, kregen er 461 een ontslagvergoeding. De overige 1080 kwamen puur met hun salaris boven het norminkomen uit, hun beloning bedroeg gemiddeld 180.783 euro.
De Remkeslijst is niet compleet. De minister is bij zijn eigen inventarisatie uitgegaan van vrije wil. Ruim tweehonderd organisaties reageerden niet, zeven procent van het totaal. De jaarverslagen van die organisaties napluizen heeft Binnenlandse Zaken niet gedaan.

Dit bericht delen:

© 2021 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.