• blad nr 22
  • 16-12-2006
  • auteur G. van der Mee 
  • Redactioneel

 

Minister dreigt islamitische school met geldstop

Minister Van der Hoeven zet de financiering van het Islamitisch College Amsterdam stop als er dit schooljaar geen verbetering komt in het onderwijs op de school.

Dat liet de minister van Onderwijs weten in antwoord op vragen uit de Tweede Kamer. Tijdens het vragenuurtje op 5 december zei ze dat ‘alle signalen op rood staan’ en dat ze weinig vertrouwen had in verbetering. Mocht uit de rapportage van de inspectie blijken dat het hier niet alleen om een zeer zwakke school gaat maar dat er ook nog met geld is geknoeid, dan zal ze de financiering opschorten. Bovendien is er een nieuwe wet in de maak waardoor de financiering helemaal stopgezet kan worden.
Het Islamitisch College Amsterdam (ICA) kwam in het nieuws door de publicatie van het jaarlijkse onderzoek van dagblad Trouw naar de schoolprestaties. Daaruit kwam naar voren dat het ICA de slechtste school van Nederland is volgens een inspectierapport uit het schooljaar 2004/2005. De school staat al sinds haar oprichting in 2001 te boek als zeer zwak. Op de kwaliteit van de lessen, de begeleiding van leerlingen en de onderwijstijd scoort de school dikke onvoldoendes. Financieel gezien lijkt er ook van alles aan de hand te zijn. In het onderzoek van het Onderwijsblad (nummer 21 van 2 december) naar de ‘oppotters in het voortgezet onderwijs’ voert het ICA de top tien aan van de grootste oppotters. Bovendien zou de medezeggenschapsraad van de school vragen gesteld hebben over het zoekraken van 60.000 euro. Volgens Van der Hoeven zou de school vreemd genoeg ook nog schulden hebben. Dat wordt op dit moment onderzocht.
De Kamerleden Mariëtte Hamer (PvdA) en Jan de Vries (CDA) vroegen de minister of er niet een externe adviseur of een bewindvoerder op de school met 800 leerlingen moet worden gezet. Dat zal gebeuren, zodra blijkt dat de school in strijd met de wet handelt.
Volgens ‘klokkenluiders’, die op de school lesgaven, zou er in het bestuur en op de school sprake zijn van een richtingenstrijd. Fundamentalisten houden integratie van de leerlingen tegen. Op de website van de ICA wijst de directie alle beschuldigingen van de hand. Weliswaar wordt erkend dat de opbrengsten van het onderwijs onvoldoende zijn, maar verder wordt er hard gewerkt aan integratie. De docenten gaan op een normale wijze met elkaar om en degenen die nog niet bevoegd zijn, werken hard om hun diploma te halen. Nog voor het eind van 2006 moet duidelijk zijn hoe dit verder gaat.

Dit bericht delen:

© 2021 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.