• blad nr 22
  • 16-12-2006
  • auteur R. Sikkes 
  • Redactioneel

 

Geen ontheffing eindexamen

De Onderwijsraad waarschuwt voor het ondersneeuwen van kennis bij ‘procesgerichte vernieuwingen’, waarmee natuurlijk het nieuwe leren en competentiegericht onderwijs worden bedoeld. De claim van scholen dat door de vernieuwde aanpak de stof beter beklijft, vindt minister Maria van der Hoeven prima, maar dat moeten die scholen dan wel waarmaken. “Als scholen dan zeggen dat hun proces zo anders is dat zij ontheffing willen van het eindexamen, dan vind ik dat flauwekul.”
Zij zei dat tijdens de presentatie van het rapport Versteviging van kennis in het onderwijs. In totaal zijn er in de periode 2004 tot en met 2006 drie verzoeken bij het ministerie binnengekomen van scholen en groepen scholen om niet langer aan het centraal examen mee te hoeven doen vanwege hun andere aanpak. Het gaat om de vmbo-afdeling van Slash21 in Lichtenvoorde, de scholengroep PACT uit Brabant die samenwerkt met Fontys en de Nieuwste School in Tilburg.
“De pedagogische en didactische vrijheden die de scholen steeds meer krijgen, betekenen geen vrijheid op examengebied. De centrale examens vormen een belangrijk instrument bij de kwaliteitsbewaking van het voortgezet onderwijs en herkenbaarheid van het diploma”, aldus Van der Hoeven. “Scholen die hun proces veranderen, moeten laten zien dat het onderwijs daar beter van wordt en zulke scholen zijn er ook.”

Dit bericht delen:

© 2021 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.