• blad nr 22
  • 16-12-2006
  • auteur R. Sikkes 
  • Redactioneel

 

Staartdelingen en signalen

Met veel bombarie verscheen vorige week het rapport van de Onderwijsraad Versteviging van kennis in het onderwijs. In alle media zagen we voorzitter Fons van Wieringen beamen dat het kennisniveau onder druk staat, vooral als het gaat om rekenen en taal.
De raad was op onderzoek uitgegaan vanwege de aanhoudende kritiek op het onderwijsniveau. De bedoeling zal vast geweest zijn om het borreltafelniveau – ze kunnen geen staartdeling meer maken - te ontstijgen. Dat is helaas niet gelukt. Zonder al te veel nuance veert de Onderwijsraad mee met de recente mode om over onderwijs te praten: het deugt niet.
Opvallend is dat het rapport aanvankelijk een genuanceerde toon aanslaat: ‘We zien geen sterke achteruitgang voor het hele onderwijs.’ Toch gaat de Onderwijsraad uiteindelijk door de bocht en komt op basis van ‘signalen’ tot de conclusie dat er kennistekorten zijn bij wiskunde en Nederlands in alle onderwijssectoren.
De bewijsvoering is alleen wel erg selectief. Zo wordt het PPON-onderzoek naar het rekenniveau aangehaald als teken van mindere prestaties in het basisonderwijs. Maar wat zei Cito-onderzoeker Jan Janssen daarover? “Als ik het totaal overzie, denk ik dat het rekenonderwijs als geheel vooruit is gegaan.”
De gegevens dat Nederland is gestegen van plaats 21 naar 2 bij het internationale leesonderzoek PIRLS ontbreken. Net als een minutieus onderzoek van de Cevo naar de inhoud van alle examenvakken. De examenclub constateerde in het rapport Het niveau van de centrale examens in vwo en havo dat het niveau gemiddeld op peil is gebleven. En daar waar het is gezakt, is dat volledig toe te schrijven aan keuzes die gemaakt zijn om vakken in te krimpen.
Natuurlijk is het goed om het onderwijspeil nauwlettend in de gaten te houden. Graag zelfs. Maar wie de discussie boven het niveau van ‘signalen’ uit wil tillen, moet dan wel alle beschikbare feiten gebruiken. Want anders zijn het de juffen en meesters van Nederland die voor de zoveelste keer scheef worden aangekeken, met als boodschap dat zij massaal de onderwijskwaliteit laten versloffen.

Dit bericht delen:

© 2021 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.