• blad nr 22
  • 16-12-2006
  • auteur R. Sikkes 
  • Redactioneel

 

Kennis wiskunde en taal loopt terug

Omdat de kennis van eerstejaars op onderdelen tekortschiet, heeft een groot aantal instellingen voor hoger onderwijs compensatieprogramma’s en toetsen ingevoerd. “Deze compensatieprogramma’s zijn nuttig maar moeten tijdelijk zijn”, vindt de voorzitter van de Onderwijsraad, Fons van Wieringen. “Anders verworden deze programma’s tot een toelatingsexamen, en dat moeten we als onderwijsbestel niet willen. Het diploma voortgezet onderwijs of mbo moet voldoende voorbereiden op het vervolg.”

Met de verkennende studie Versteviging van kennis in het onderwijs kreeg de Onderwijsraad veel publiciteit. Het Nederlandse onderwijs scoort internationaal weliswaar erg goed, toch is er alle reden om aan het niveau te twijfelen. Zo haalde de raad studies aan die een dalende tendens signaleren bij wiskunde, rekenen en taal.
Minister Maria van der Hoeven reageerde bij de presentatie van het rapport iets genuanceerder. “Wat we zien is dat er op verzoek van hbo en universiteiten meer vaardigheden in het voortgezet onderwijs zitten en dat nu de klachten opkomen over kennis.” De oplossing ligt volgens haar in een intensievere samenwerking. “Basisscholen en voortgezet onderwijs moeten elkaars inhoud bespreken zodat de overgang soepeler loopt. Datzelfde geldt voor voortgezet en hoger onderwijs.”
Voor bewaking van het niveau zijn eindoordelen belangrijk en dus stelde de minister dat naast een verplichte eindtoets ook een centraal examen voor sommige vakken in het mbo waardevol kan zijn.
Eigenlijk vindt de Onderwijsraad dat niet echt nauwkeurig is vast te stellen of het niveau stijgt of daalt. Daarvoor zou er meer informatie beschikbaar moeten komen zoals in de PPON-onderzoeken van het Cito. Om te voorkomen dat het onderwijs belangrijke basiskennis onvoldoende bijbrengt, stelt de Onderwijsraad voor om per sector en vak een onderwijscanon op te stellen. Voortdurende bijscholing van leraren is volgens de raad een must. Van der Hoeven sloot zich daarbij aan. “Eigenlijk zou elke leraar een persoonsgebonden budget moeten krijgen om in de loop van zijn carričre een educatieve master te halen.”

Het hele rapport ‘Versteviging van kennis in het onderwijs’ is te vinden op www.onderwijsraad.nl

Dit bericht delen:

© 2021 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.