• blad nr 9
  • 29-4-2006
  • auteur . Overige 
  • Column

 

Onzinstudies afschaffen?

Medio april kwam de Raad voor Werk en Inkomen (RWI) met een bericht dat binnen het onderwijs te veel onzinstudies worden aangeboden, waardoor de leerlingen die dergelijke studies volgen geen plek vinden op de arbeidsmarkt. De RWI pleit voor het afschaffen van dergelijke studies en een sterkere sturing van de rijksoverheid als het gaat om studieadvisering aan de leerlingen.
Natuurlijk is het van groot belang dat het onderwijs aan onze kinderen aansluit bij de behoefte van de arbeidsmarkt. Ouders, docenten en vooral leerlingen willen immers niets liever dan met een goede opleiding in staat zijn om een mooie baan te vinden. Voor de VVD kan het echter niet zo zijn dat de rijksoverheid gaat bepalen welke opleiding iemand mag volgen. Keuzevrijheid is een groot goed en de VVD heeft geen enkele behoefte aan staatsdirigisme. Wat mij opvalt is dat de RWI blijkbaar onvoldoende op de hoogte is van wat er de laatste jaren allemaal is gebeurd in het onderwijs. Denk aan de hervorming van de tweede fase, de afschaffing van de basisvorming, de veranderingen in het vmbo en de plannen voor verbetering van het mbo. Dat alles is ingezet met het oog op substantiële verbetering van de aansluiting op vervolgonderwijs en de arbeidsmarkt. Veel ‘onzinvakken en opleidingen’ zijn juist verbeterd. Daarnaast zijn scholen verantwoordelijk voor een goede beroepsvoorlichting en studieadvisering, waarbij ook het perspectief op de arbeidsmarkt aan bod hoort te komen. Het moet echter wel van twee kanten komen, ook het bedrijfsleven en culturele en maatschappelijke instellingen dienen als het gaat om kansen op de arbeidsmarkt hun rol waar te maken. Dat gebeurt in toenemende mate en dat is goed voor de leerlingen.
Diversiteit in opleidingen en vakken is maatschappelijk relevant. Nederland heeft behoefte aan juristen en automonteurs. Maar niet iedereen moet dat worden. Ook balletdansers hebben een maatschappelijke waarde. En als er dan een te groot aanbod is en een te kleine vraag, dan rust op die werkzoekenden ook de plicht om zich om- of bij te scholen en elders werk te vinden.

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.