• blad nr 9
  • 29-4-2006
  • auteur R. Sikkes 
  • Commentaar

 

Personeelsbeleid

Zwakke scholen hebben vaak zwakke managers en zwakke bestuurders, zegt de inspectie. Vaak ontbreekt het op die groep scholen aan behoorlijk personeelsbeleid. Een signaal dat de AOb goed herkent. Op scholen die beroerd presteren is het vaak een stuurloos team dat probeert te redden wat er te redden valt bij de kinderen. En bij meer punten legt de inspectie de vinger op pijnlijke plekken.
Want ook als het gaat om de begeleiding en opleiding van zij-intromers of onbevoegden maken veel scholen geen structureel beleid. ‘Het blijkt dat er geen gemeenschappelijke visie bestaat op het doel, de inhoud en meest effectieve wijze van opleiden en begeleiden van nieuwe en zittende leraren.’ Een treurige en terechte conclusie die de AOb onderschrijft. Nog steeds staat – de goede besturen uitgezonderd – personeelsbeleid in het onderwijs in de kinderschoenen.
Voor de AOb was dat een reden om afgelopen februari het Masterplan Onderwijs uit te brengen, waarin extra aandacht wordt gevraagd voor verdere ontwikkeling van het personeel. Dat vraagt om tijd voor cursussen, opleidingen en begeleiding. Dat vraagt om geld. Daarom is het verheugend dat de inspectie attendeert op het personeelsbeleid, maar teleurstellend dat die verantwoordelijkheid alleen bij de managers en schoolbesturen wordt gelegd. Wil onderwijs een kwaliteitsslag kunnen maken, dan is een forse investering in het personeels- en opleidingenbeleid in het onderwijs broodnodig.

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.