• blad nr 9
  • 29-4-2006
  • auteur . Overige 
  • Nieuwsoverzicht

 

Nieuwsoverzicht

Minister Van der Hoeven van Onderwijs (CDA) moet afstand nemen van christelijk lesmateriaal waarin homoseksualiteit bestempeld wordt als het resultaat van psychologische ‘scheefgroei’. Dit vindt een meerderheid van de Tweede Kamer. De Kamer had de minister om opheldering gevraagd over lesmateriaal dat de Stichting Different, een evangelische hulporganisatie en voorheen bekend onder de naam Evangelische Hulp aan Homofielen, aanbiedt voor de bovenbouw van havo en vwo. In de docentenhandleiding staat onder meer beschreven dat homoseksualiteit ‘het gevolg is van de zondeval.’ (..) In een brief die Van der Hoeven deze week naar de Kamer stuurde, noemt zij het lespakket van Stichting Different ‘orthodox-bijbels’. Volgens haar is het pakket erop gericht homoseksualiteit bespreekbaar te maken.
De Volkskrant, 15 april

Een veroordeling voor valsheid in geschrifte kan de Saxion Hogeschool letterlijk duur komen te staan. Bij aanvragen voor Europese projecten mogen instellingen namelijk geen strafblad hebben. En die regel wordt strikt gehanteerd. De hogeschool loopt miljoenen mis als Brussel de geldkraan dichtdraait. Dit werd gistermorgen duidelijk toen de hogeschool, met vestigingen in Deventer, Apeldoorn en Zwolle, voor de rechtbank in Zwolle moest verschijnen. Er is gesjoemeld bij de inschrijving van 178 Aziatische studenten, waarbij medewerkers ten onrechte het inschrijfformulier ondertekenden. (..) Op dinsdag 2 mei komt een uitspraak, dat kan ook een tussenvonnis zijn.
Gelders Dagblad, 19 april

Ruim 80 procent van de scholieren verwerkt informatie van internet in werkstukken zonder na te kijken of deze klopt. Havisten en vwo'ers zijn minder goedgelovig dan vmbo'ers. Dit blijkt uit een onderzoek van onderzoeksbureau Motivaction onder 562 jongeren in de leeftijd van twaalf tot zeventien jaar.
Trouw, 19 april

Leerlingen van Nederlandse middelbare scholen voeren regelmatig proeven op dieren uit. Onder andere muizen en pissebedden worden gebruikt om de biologie- en technieklessen ‘op te leuken’. Dat stelt de Vereniging Proefdiervrij.
De Telegraaf, 20 april

De eerste lichting examenleerlingen van Slash21 in Lichtenvoorde heeft bijles nodig. Ze zijn niet klaar voor het examen. Slash21 heeft vier jaar geleden het ‘nieuwe leren’ ingevoerd.
Leeuwarder Courant, 21 april

Drie tot vier nachten kamperen voor de schoolpoort: sommige ouders hadden er alles voor over om hun kinderen vandaag te kunnen inschrijven aan een van de negen Gentse freinetscholen. Al vier nachten kampeert Fabien Rondal (30) samen met vijf andere ouderparen op het binnenpleintje van de stedelijke freinetschool het Trappenhuis. Het Trappenhuis is al jaren een van de populairste scholen in Gent.
De Standaard, 24 april

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.