• blad nr 9
  • 29-4-2006
  • auteur R. Sikkes 
  • Redactioneel

 

Zorgdruk

‘De problemen met zorgleerlingen groeien veel scholen boven het hoofd’, zo constateert de inspectie in het Onderwijsverslag 2004/2005 dat afgelopen dinsdag werd gepresenteerd.

Vooral leerlingen met zware gedragsproblemen komen in de knel, omdat er een tekort is aan voldoende plaatsen op zmok-scholen en gebrekkige afstemming met de jeugdzorg. De inspectie haalt onderzoek aan waaruit duidelijk wordt dat er in het gewone basisonderwijs eigenlijk te weinig personeel en tijd is om alle leerlingen de juiste zorg te geven.
Om hoeveel kinderen het gaat die extra aandacht nodig hebben, verschillen de meningen. In een onderzoek naar Weer samen naar school van de AOb uit december 2004 meldden leerkrachten dat één op de vier kinderen extra steun nodig heeft. De inspectie keek naar de taal- en rekenachterstand bij leerlingen en komt op basis daarvan dichtbij. ‘Aangenomen mag worden dat zeker één op de vijf leerlingen een ernstige achterstand heeft op één of beide basisvaardigheden (taal en rekenen).’
Tegelijkertijd signaleert de inspectie dat het aantal leerlingen dat op wachtlijsten terechtkomt weer toeneemt. In 2004 wachtten 600 leerlingen op een plek op een school voor speciaal onderwijs. In 2005 is dat gestegen tot meer dan 825. Ook staan leerlingen in de rij voor een onderzoek: in 2004 ging het om bijna 3300 kinderen, in 2005 waren dat er meer dan 5100. Over de kwaliteit van het speciaal onderwijs is de inspectie nog steeds niet erg tevreden. Deze bestempelt het Onderwijsverslag als ‘zorgelijk’.

Zie ook het artikel Explosieve groei zmok-leerlingen op pagina 34

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.