• blad nr 9
  • 29-4-2006
  • auteur R. Sikkes 
  • Redactioneel

 

Niveaulezen

Een op de tien leerlingen verlaat de basisschool met een leesniveau van groep 6. Volgens de inspectie van het onderwijs ‘hebben zij niet voldoende geprofiteerd van het onderwijs in het lezen’. Dat gebeurt tijdens school. Want na het aanvankelijk lezen in groep 3 verdubbelt in groep 4 het aantal zwakke lezers. En in de jaren daarna stijgt deze groep van 3 naar 9 procent. De inspectie zoekt de oorzaak in de praktijk van het leesonderwijs. Ongeveer 60 procent van de scholen doet aan niveaulezen, kleine groepjes leerlingen van ongeveer gelijk niveau die onder begeleiding van een moeder of achtstegroeper samen lezen. Uit onderzoek blijkt dat voor zwakke lezers deze aanpak niet helpt. Veel beter is het om de groep zwakke lezers extra leesonderwijs te geven met een deskundige, bijvoorbeeld een intern begeleider. Scholen die dat doen zien de leesprestaties stijgen.

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.