• blad nr 9
  • 29-4-2006
  • auteur R. Sikkes 
  • Redactioneel

 

Gevarenzone

Het aantal zeer zwakke scholen is het afgelopen jaar verminderd van rond de 4 naar 2 procent. Veel scholen die bijna door het ijs zakten, hebben na intensief toezicht hun kwaliteit verbeterd. De kleine groep van ongeveer 63 zeer zwakke scholen kent alleen zulke grote problemen dat de inspectie van het onderwijs vermoedt dat het veel tijd en moeite gaat kosten om er bovenop te komen.
Tegelijkertijd zien de inspecteurs een groep van rond de duizend scholen die in de gevarenzone zit. De prestaties zijn hier nog redelijk, maar op basis van de gegevens bij de inspectie is de kans groot dat deze scholen problemen krijgen.
Op zwakke scholen is het vaak slecht gesteld met het personeelsbeleid en het management, signaleren de inspecteurs. Hierdoor ontstaan problemen in het team en dat veroorzaakt een slechte onderwijskwaliteit. Het zwakke bestuur en management is ook een belemmering bij de oplossing.
Als het gaat om het personeelsbeleid in het algemeen ziet de inspectie nog meer problemen: nog steeds ontbreekt het op scholen aan een goed scholings- en begeleidingsbeleid. Scholen zijn vaak met de korte termijn bezig en nu het aanbod van leraren voldoende lijkt, heeft het begeleiden van nieuw personeel weer minder prioriteit. Hoewel er op dit moment – met uitzondering van een aantal vakken in het voortgezet onderwijs - geen groot tekort aan leraren is, vreest de inspectie dat met het aantrekken van de economie de problemen vooral in het voortgezet onderwijs snel groter worden.

Dit bericht delen:

© 2024 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.