• blad nr 9
  • 29-4-2006
  • auteur L. Douma 
  • Redactioneel

 

Sommige Brabantse ID-banen gered

De AOb is druk in de weer voor het onderwijspersoneel met een in- en doorstroombaan (ID) in Brabant. In Breda komt alles waarschijnlijk op zijn pootjes terecht. Ook met ID’ers uit Den Bosch die in het openbaar onderwijs werken komt het wellicht wel goed. Voor hun collega’s bij het christelijke bestuur Signum ziet het er minder rooskleurig uit.

Eind maart kregen de ruim honderd ID’ers die werkzaam zijn voor Signum een ontslagbrief op de mat. Per 1 augustus 2006 staan zij op straat. Bijna zeventig collega’s bij het openbaar onderwijs in Den Bosch hebben de gevreesde brief niet ontvangen. Deze scholen zijn via afspraken met de vakbonden verplicht ID’ers ten minste tot januari 2008 in dienst te houden. “En waarschijnlijk krijgen we het wel voor elkaar dat die ID’ers voor 2008 een reguliere baan krijgen of van werk naar werk begeleid worden, met loonsuppletie”, zegt AOb-rayonbestuurder Albert Krist. Die afspraak is voor de zestig ID’ers die in het Bredase onderwijs werken al zo goed als rond.
Zoals het er nu uitziet, belanden de conciërges en onderwijsassistenten van Signum wèl op straat. “Voor Signum zijn wij geen gesprekspartner omdat zij waarschijnlijk niet met een sociaal plan bezig zijn”, vertelt Krist.
Recentelijk kwamen de gemeente en het Participatiefonds met het voorstel om niet 70 procent maar 95 procent van de loonkosten van de ID’ers te dragen. De voorwaarde was dan wel dat een kwart van de ID’ers uitstroomt naar een andere baan. Het scholenbestuur Signum ging niet op dit aanbod in. “Het aanbod was op zich heel aantrekkelijk. Maar men vergeet dat 95 procent van het minimumloon in geen verhouding staat tot de loonkosten”, verklaart directeur Jan Timmers van Signum. “Financieel zijn wij de afgelopen jaren leeggelopen. Wij ontvangen 4,5 ton minder, dat is onaanvaardbaar. Ik kan nu niet meer loonkosten maken.” Signum is nog wel in onderhandeling. “Als het Participatiefonds 20 procent voor zijn rekening neemt en de gemeente 80 procent, met een garantie dat dat de komende twee jaar zo blijft, kunnen wij de mensen in dienst houden. Anders is het nare gevolg dat er echt ontslagen vallen.”

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.